Atlas Copco LG500:

Viser når det er klart

På LG500, den nyeste hoppetussa til Atlas Copco, forteller en indikator når grunnen er ferdig komprimert.

Indikatorlamper signaliserer de forskjellige stadiene av jordpakking.
Indikatorlamper signaliserer de forskjellige stadiene av jordpakking.
Publisert Oppdatert

Kompleksiteten i forskjellige jordsmonn gjør kvalitetskompaktering til en utfordring. For lite jordpakking og jordsmonnet kan sette seg, noe som fører til at strukturen løses opp. For mye jordpakking fører til unødvendig slitasje maskinen og nedetid. For høy jordpakking kan også føre til at noen jordtyper "sprekker" under økt press.

Måler vibrasjonsmønsteret

Atlas Copco mener de har svaret med den reverserbare vibroplata LG500. En indikator måler vibrasjonsmønsteret i vibratorplata og viser hvor mye jordpakking det er under overflaten.

Gul, grønn og rød

Kompakteringsindikatoren er montert på midten av spaken, og systemet kommuniserer via et system av indikatorlamper. De tre lysene, gul, grønn og rød, signaliserer de forskjellige stadier av jordpakking.

Når den røde lampen blinker har dette bestemte jordsmonnet nådd sin maksimale jordpakking, og det på tide å stoppe.

LG500 fra Atlas Copco har en mulig løsning for å løse utfordringen med kompaktering.
LG500 fra Atlas Copco har en mulig løsning for å løse utfordringen med kompaktering.