Volvo CE og Skanska i samarbeid om fremtidens maskiner

Utviklingsprosjekt mellom Skanska Sverige, Volvo CE og tre institusjoner skal gi bedre og miljøvennlig maskiner.

Får vi kanskje se en elektrisk drevet Volvo-graver innen 2018? Illustrasjonsfoto: Volvo CE
Får vi kanskje se en elektrisk drevet Volvo-graver innen 2018? Illustrasjonsfoto: Volvo CE
Sist oppdatert

Volvo Construction Equipment og Skanska Sverige har inngått et samarbeid med Energimyndigheten, Linköpings universitet og Mälardalens högskola i et utviklingsprosjekt for å redusere drivstofforbruk, utslipp og totalkostnad for anleggsmaskiner.

- Dette prosjektet innebærer og utvikle konsepter som er en del av vår langsiktige fremtidige visjon og det vi kommer til å gjøre de neste årene har potensialet til å endre hele industrien, kommenterer Anders P. Larson, administrerende direktør i Volvo CEs teknologi avdeling.

Maskinenes fremtid

Formålet er å utvikle løsninger som kommer både kundene og miljøet til gode. Volvo CE utvikler de tekniske løsningene og Skanska Sverige kommer til å teste de i sine steinbrudd. Maskinene beregnes å være i drift i 2017. Prosjektets mål er å minske både utslipp, forbruk og totalkostnad for anleggsmaskinene, samtidig som produktiviteten skal økes.

Spleiselag

Prosjektet omfatter 203 millioner svenske kroner og finansieres av alle partene. Volvo CE bidrar med 129 millioner, Energimynighetene bidrar med 65 millioner, hvor 59 millioner går til Volvo CE og frem millioner går til Linköpings universitet og en million till Mälardalens högskola. Skanska Sverige bidrar med ni milllioner kroner.

Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2018.

 

Denne saken ble første gang publisert 20/07 2015, og sist oppdatert 06/04 2017