Mer om brukollapsen:

Ytterligere tre bruer stengt

Etter brukollapsen i Sjoa i forrige uke har Statens vegvesen besluttet å stenge tre trebruer midlertidig i Akershus fylke.

Konsulentfirmaet Sweco Norge AS blitt kjent med at de har oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus. Illustrasjonsbilde
Konsulentfirmaet Sweco Norge AS blitt kjent med at de har oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus. Illustrasjonsbilde Foto: Geir Hasle
Sist oppdatert

I en pressemelding fra Statens vegvesen ble det mandag informert om at tre andre bruer nå er stengt.

– Vi har satt i gang et omfattende arbeid for å kontrollere andre trebruer i regionen. Vi har gjennom dialog med konsulentfirmaet Sweco Norge AS blitt kjent med at de har oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus, forteller avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Føre var

- Denne bruen ble satt opp i 2011. Vi har i dag gjennomført en visuell inspeksjon av brua. Basert på våre egne inspeksjoner og informasjon fra blant andre konsulentselskapet Sweco har vi valgt å stenge brua midlertidig, sier Karbø.

Karbø sier også at man av føre var - prinsippet velger å stenge ytterligere to trebruer i Akershus, Fjell-Leet bru (privat veg) og Blakkesrud bru (privat veg).  Disse to trebruene har tilsvarende konstruksjonsprinsipp som brua ved Sjoa. Statens vegvesen vil nå gjennomføre ytterligere kontrollberegninger av disse tre bruene.

- Det er ennå for tidlig å si nøyaktig hva feilen i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien har å si for bæreevnen for brua. Inntil vi har mer fakta på bordet, velger vi å stenge brua midlertidig, sier Karbø.

Det er "føre var"-prinsippet som gjør at Statens vegvesenvelger å stenge ytterligere to trebruer i Akershus, Fjell-Leet bru (privat veg) og Blakkesrud bru (privat veg). Disse to trebruene har tilsvarende konstruksjonsprinsipp som brua ved Sjoa.
Det er "føre var"-prinsippet som gjør at Statens vegvesenvelger å stenge ytterligere to trebruer i Akershus, Fjell-Leet bru (privat veg) og Blakkesrud bru (privat veg). Disse to trebruene har tilsvarende konstruksjonsprinsipp som brua ved Sjoa. Foto: Statens vegvesen

Beklager ulempene

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø beklager ulempene den midlertidig stengningen ovenfor trafikantene.

- Vi ønsker å prioriterer sikkerheten og gjør det vi nå kan for å være sikre på at disse bruene ikke har redusert bæreevne som kan utgjøre en fare. Vi er nødt til å bruke noe tid på å få mer fakta på bordet før vi ser om det er nødvendig å gjøre tiltak og eventuelt hva disse blir, sier Karbø.

Ytterligere syv trebruer undersøkes

Statens vegvesen har også bestemt å undersøke ytterligere syv trebruer på Østlandet. Disse bruene er også fagverksbruer i tre, men har en annen teknisk løsning enn brua ved Sjoa.

-Så langt har ikke ingen indikasjoner på at det er feil på disse trebruene. Men for å være på den sikre siden, velger vil likevel å ta en grundig gjennomgang av disse bruene, forteller seksjonsleder Jon Henning Prestegård i Bruseksjonen i Statens vegvesen Region øst.

 

Den andre bruene som sjekkes er:

Hedmark fv 606 Evenstad bru

Hedmark fv 206 Ny Flisa bru

Akershus Statsrådveien

Akershus Sletta bru

Hedmark rv 2 Skubbergsenga bru

Oppland fv. 254 Tretten

Østfold rv. 111 Moumbekken bru

Brua på Sjoa skulle ha en tåleevne på 65 tonn, men beregningsfeilen førte til at den ble bygget og montert med en bæreevne som kun var en tredjedel av det. Dermed gikk det galt da tømmerbilen som veide 31 tonn kjørte ut på trebrua.
Brua på Sjoa skulle ha en tåleevne på 65 tonn, men beregningsfeilen førte til at den ble bygget og montert med en bæreevne som kun var en tredjedel av det. Dermed gikk det galt da tømmerbilen som veide 31 tonn kjørte ut på trebrua. Foto: Geir Hasle

Denne saken ble første gang publisert 23/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017