23948sdkhjf

7 strategier for bedre lønnsomhet på lageret

| Medlemsnyhet | Bedrift Cowab AS

De fleste lagre er langt fra så lønnsomme og effektive som de kunne ha vært. En studie foretatt av Georgia Institute of Technology viste at bare 30% av alle lagre er optimalisert for effektivitet. 

Det betyr at 70% av alle lagerrom og lagerplasser har høyere kostnader og lavere inntjening enn nødvendig. 

 I mange tilfeller kommer dette av at man etterhvert som lageret har vokst ikke har tilpasset måten man jobber på, samt at man ikke har god nok oversikt. 

En annen studie fra Intermec viste at lagerarbeidere i gjennomsnitt taper 15 minutter hver dag i effektiv arbeidstid på grunn av ineffektive prosesser. Når du ganger 15 minutter med antall ansatte også med antall arbeidsdager i året begynner det å bli snakk om svært mange timer.

| Les også: Behov for billige kontormøbler? Hold kostnadene nede med våre tips! »

Det som gjør et lager så komplekst og spennende er at det alltid er i bevegelse, varer kommer inn, plasseres i hyller, plukkes, pakkes og lastes på bil for videre transport. I løpet av denne prosessen er ikke bare store mengder gods involvert, men også mange ansatte og mye utstyr.

Det betyr at det er flere muligheter for å effektivisere lagerdriften og øke lønnsomheten, her kommer 7 tiltak du kan gjøre: 

1. Fjern gods som flyttes sjeldent
Ha god oversikt over hvor lang liggetid på lager de ulike varene har, og fjern det som ligger lenge. Du kan spare mye lagerplass og kostnader ved kun å ha gods som flyttes ofte inne. I noen tilfeller vil sesongvariasjoner gjøre at gods flyttes saktere slik at disse ikke må ligge på lager hele året igjennom.

2. Øk plassutnyttelsen
Når lageret ikke er satt opp optimalt gjør det både at det går tregere å håndtere godset, og at man får plass til mindre gods. Se på lageret med nye øyne og se om det er mulig å pakke gods tettere. Benytt høyere pallereoler eller lagerhyller for å ta i bruk plass som allerede er tilgjengelig men ikke brukes. 

3. Lag strømlinjeformede prosesser
Innledningsvis nevnte vi hvor mye tid som gårt bort i prosesser som ikke er gode nok, og noen ganger kan det være vanskelig å se hvor flaskehalsene er. Lagermedarbeiderne er derfor uvurderlige også i arbeidet med å identifisere hvor det brukes unødig mye tid, enten det det er ved mottak av gods, plassering av gods, plukking, pakking eller lastesoner. Lag definerte prosesser for hver del, slik at det er enklere for alle å jobbe så effektivt som mulig.

4. Gjør lageret sikrere for både ansatte og gods
På et lager opererer man gjerne med tungt gods, trucker og andre hjelpemidler og flere ansatte som til enhver tid står på for å flytte varene. Noen ganger skyves en pall for langt inn på hyllen og faller ut på andre siden, eller man kjører på en pallereol med trucken. Ulykker på et lager kan få store konsevenser, og være svært kostbare.

Gode sikkerhetsrutiner kombinert med et sikrere fysisk arbeidsmiljø gjør det tryggere for de ansatte å være på jobb, og reduserer kostnadene for skader på materiell og gods. Sørg for god merking av soner, beskytt reoler med påkjøringsbeskyttelse og det samme med andre maskiner eller soner. Sørg for at farlige væsker oppbevares i kjemikalieskap og at brannfarlige væsker er trygt plassert i brannsikre skap. 

5. Revurder bemanningsstrategien
Lønnskostnader er nesten alltid den største utgiftsposten for lagerdriften. Kombinert med at produktivitet er den største faktoren for lagerets lønnsomhet, er bemanningen et punkt det er helt nødvendig å se på med gjevne mellomrom. 

Dette innebærer at det er kritisk å ansette riktige menneskene til de ulike stillingene, og at man planlegger bemanningen optimalt. Det er en fin grense mellom ikke å overbelaste de ansatte og ikke gi dem nok arbeid, noe som kan variere utfra sesong. Riktig bemanning gjør at man får flyttet gods så effektivt som mulig, og også at man unngår dyr overtid. 

6. Bruk utstyr som gjør at jobben går raskere og enklere
Med alle prosessene som skjer på et lager er det også gode muligheter for å automatisere eller effektivisere manuelle prosesser med riktig utstyr. Dette gjør også at de ansatte kan jobbe mer ergonomisk og har lavere risiko for å pådra seg belastningsskader og andre arbeidsskader. 

Avhengig av størrelsen på lageret finnes det egne plukkvogner for plukking av mindre gods, og pakkevogner og rullecontainere gjør det enklere å flytte kartonger, esker og liknende. Truck, stabler og jekketralle er selvskrevne hjelpemidler på middels til store lagre, men også her finnes det modeller som lar deg jobbe raskere.

For pakking kan man skaffe rullebaner for å flytte gods raskere og med mindre kraft, og det finnes en rekke ulike hjelpemidler som strekkfilmmaskiner, stroppemaskiner og pakkebord utstyrt med praktiske funksjoner. 

7. Sørg for god opplæring i teknologi og utstyr
Rutiner for opplæring er ofte varierende i ulike bransjer, noe som gjør at bruk av alt fra strekkode-lesere til stroppemaskiner ikke nødvendigvis gjøres optimalt. Fokus på kontinuerlig læring gjør at man kan friske opp kunnskap eller dele ny informasjon om best måte å bruke software eller hardware på. 

| Les også: Få bedre ergonomi på lageret med 5 enkle tips »

Medlemsnyhet

Bedrift
Cowab AS

Myrvangvegen 14
2041 KLØFTA
Norge
Cowab AS

Send til en kollega

0.063