23948sdkhjf

7 trinn for å redusere plukkefeil på lageret

| Medlemsnyhet | Bedrift Constructor Norge AS

En sikker måte å øke produktiviteten og lønnsomheten på, er å redusere feil som gjøres under plukking av varer.

Alle plukkefeil har en kostnad. Hvis det velges flere artikler enn det som er bestilt, vil dette påvirke fortjenesten og nøyaktigheten i lagerbeholdningen, selv om kunden blir glad for å få gratis varer. Hvis det plukkes for få eller feil artikler, får du ikke bare misfornøyde kunder, men du må også bruke tid på å erstatte bestillingen. Det kan hende du må tilby en kompensasjon, og da må du atter en gang justere lagerstyringstallene.

Alle systemer som håndteres av mennesker, er gjenstand for menneskelige feil. Det er praktisk talt umulig å være 100 prosent nøyaktig 100 prosent av tiden.

Men ved å redusere forekomsten av menneskelige feil, vil du ganske fort se fordelene når det gjelder lønnsomhet og forbedret kundeservice. Så hvordan kan du redusere forekomsten av plukkefeil på lageret?

Trinn: mål
Mål og redegjør for alle feil som gjøres, og registrer hvor de skjer. Du kan kartlegge antall feil, prosentandelen av feil, og kanskje kryssreferere dem opp mot når og hvor på lageret de skjer og i hvilken fase.

Med denne kunnskapen kan du identifisere et mønster og sette inn korrigerende tiltak. Det kan for eksempel hende at enkelte medarbeidere gjør feil ofte og trenger ytterligere opplæring.

Ved å samle inn og analysere data om plukkefeil – og ved å gjøre det på kontinuerlig basis – har du tatt et viktig skritt i arbeidet med å redusere antallet plukkefeil på lageret.

Trinn to: skap engasjement
Å måle plukkefeil og hvor og hvordan de oppstår, er i alles interesse, og det er viktig å få formidlet dette til medarbeiderne, slik at du har deres støtte.

Få frem at dere jobber sammen som et team for å redusere feil. La dem vite at du prøver å finne spesifikke årsaker og at de som trenger det, vil få tilbud om ekstra opplæring, i stedet for å introdusere et generelt omskoleringsprogram.

Lytt også til tilbakemeldinger fra plukkerne. De kan ha identifisert områder der det er mer sannsynlig at det gjøres feil, og de kan ha forslag til hva man kan gjøre for å redusere forekomsten av feil.

Trinn tre: skap et godt arbeidsmiljø
Miljøet vi jobber i, har helt klart en innvirkning på humøret vårt, noe som igjen påvirker hvor godt vi jobber. Hva kan du gjøre med miljøet på lageret for å gjøre det bedre for medarbeiderne?

Hvis medarbeiderne har et komfortabelt toalett, hvis lageret er rent, hvis belysningen er god men ikke skarp, hvis du legger matter på et betonggulv – alle disse små endringene vil gjøre en forskjell for miljøet, noe som kan få medarbeiderne til å føle seg mer motivert. Og motiverte medarbeidere gjør færre feil.

Trinn fire: ta et dypdykk i systemene
Hvor lenge er det siden du gikk grundig gjennom prosessene på lageret, med et kritisk og objektivt blikk?

Ved å ta en grundig gjennomgang av prosessene, kan du fort identifisere områder som kan forbedres, noe som kan gi fordeler på flere områder, og ikke bare når det gjelder å redusere plukkefeil.

Bare fordi noe alltid er blitt gjort på en bestemt måte, betyr ikke det at man ikke bør stille spørsmål og gå prosessene nærmere etter i sømmene.

Gå gjennom alle fasene, bruk tid på lagergulvet, se nøyaktig hvordan hver fase forløper og – ikke minst – snakk med medarbeiderne mens du gjør det. De kan som sagt ha noen gode ideer som kan implementeres.

Trinn fem: få på plass et kontrollsystem
En måte å redusere feil på, er å få på plass et kontrollsystem der alle plukkede artikler går gjennom enda en kontrollprosess. Hvis du innfører en slik ekstra kontroll, kan det imidlertid bremse driften og dermed virke mot sin hensikt; det du tjener på å redusere plukkefeil, kan du tape ved å legge til denne ekstra kontrollen.

Et alternativ kan være stikkprøver. Det kan være gunstig på to måter. For det første vil de i det minste fange opp noen feil. For det andre vil medarbeiderne bli mer årvåkne når de vet at det tas stikkprøver.

Trinn seks: forstå når og hvor feil oppstår
Ikke alle feil skjer under plukkingen. Se også nøye på mottaksfasen og forsendelsesstedet. Det kan godt være at noen av feilene ikke kan tilskrives plukkfasen, så se nøye på alle fasene, fra varemottak til vareforsendelse.

Trinn sju: ha det riktige utstyret
Vi har så langt snakket om feil som kan tilskrives mennesker og prosesser. Men hva med utstyret dere bruker på lageret? Hvis dere ikke bruker det beste utstyret i driften – slik som lagerfasiliteter og pallereoler – og hvis dere ikke utnytter plassen optimalt på lageret, vil det trolig snike seg inn feil.

Automasjon, for eksempel, vil bidra til å redusere forekomsten av plukkefeil, ganske enkelt fordi automasjon fjerner det menneskelige elementet fra en prosess.

Dette er sju relativt enkle tiltak man kan sette inn for å redusere forekomsten av plukkefeil i lagerdriften, og som ganske sikkert vil gi virksomheten bedre effektivitet og lønnsomhet.

Hvis du vil snakke med teamet om lagerløsninger kan du ta kontakt med oss.

Medlemsnyhet

Bedrift
Constructor Norge AS

Østensjøveien 27
0607 OSLO
Norge
Constructor Norge AS

Send til en kollega

0.078