23948sdkhjf

Ny, norsk digital pumpeløsning sparer opptil 80 % energi

| Medlemsnyhet | Bedrift Schneider Electric Norge AS

Haugesund-selskapet Nordic Clean Pumps AS (NCP) inngår samarbeidsavtale med Schneider Electric og revolusjonerer oksygentilførsel av vann i akvakulturanlegg med store energi- og ressursbesparelser.

Haugesund-selskapet Nordic Clean Pumps AS (NCP) inngikk samarbeidsavtale med Schneider Electric for å revolusjonere oksygentilførsel av vann i akvakulturanlegg - med store energi- og ressursbesparelser.
– Takket være vår design og anvendelse av digitalteknologi fra Schneider Electric kan vi nå forsyne akvakulturanlegg med riktig oksygentrykk. Total Gas Controller-løsningen vår fører til et bedre miljø for oppdrettsfisk, med lavere dødelighet og bedre tilvekst som resultat - med besparelser på opptil 80 prosent energi og 50 prosent oksygenforbruk sammenlignet med en tradisjonell løsning. Den er så effektiv og driftsbesparende for operatørene at den kan eksporteres til lavkostland, uttaler styreformann og FoU-direktør Kjell-Erik Røvang i NCP.

Omsetningen ligger i år an til å tredoble seg for Gazelle-selskapet Nordic Clean Pumps, som ble stiftet i 2014 og har investert cirka seks år i forskning og testing av en ny løsning for å injisere surstoff med riktig trykk i lukkede akvakulturanlegg.

Total Gas Controller (TGC), en av flere produkter som NCP leverer til akvakulturbransjen, passer perfekt for alle fiskeoppdrettsanlegg med resirkulering av vann på land, men også for lukkede anlegg i sjø - om det er gjennomstrømming, RAS, eller delstrømssystem med salt eller ferskvann.

Schneider Electric investerte betydelige ressurser i form av rådgivning, programmering og kompetanseoverføring. Målet var hele tiden å oppnå en så energieffektiv og ressursbesparende løsning som mulig.

Kjente utfordringer løst med digitalteknologi
- En av de største utfordringene ved lukkede akvakulturanlegg er å injisere surstoff i vannet hvor fisken vokser - i riktig mengde og trykk. Riktig sammensetning av gasser i vannet - og spesielt gasstrykk - er essensielt for at fisken skal trives. Det igjen påvirker anleggets produktivitet og lønnsomhet. Dette er en stor utfordring for hele akvakulturbransjen, forklarer Røvang.

Total Gas Controller er en Industri 4.0-, helautomatisert multipumpe-løsning. Den baserer seg på sensorer som overvåker vannets oksygeninnhold og kvalitet; frekvensomformere kommuniserer med både sensorene, progressive ventiler og PLS-en som styrer hele anlegget lokalt, i sanntid. Data fra anlegget føres videre til analyseprogramvare i nettskyen, hvor den store datastrømmen blir analysert og omgjort til rapporter og varsler. Disse sendes til anleggsansvarlige via nettet, og leveres på PC, smarttelefon eller nettbrett til enhver tid og hvor enn operatøren befinner seg:

- Dette er svært praktisk for oppdretterne, som med en slik løsning klarer å overvåke og styre generell gasskontroll i anleggene døgnet rundt, også på avstand, forklarer senior applikasjonsingeniør i Schneider Electric, Jørgen Kvinge. Han har designet og programmert systemet og står også for opplæringen av systemintegratør Haugesund Automasjon. De vil fremover supportere NCP.

- NCP har hatt en digital tilnærming til løsningen helt fra første stund. Dermed har de tilegnet seg verdifull kunnskap helt fra starten. Det lønner seg - nå og i framtiden, både for NCP og for deres kunder. Det at vår teknologi bidrar til å redusere både ressurs- og energiforbruk og økt bærekraft, er noe vi i Schneider Electric er spesielt stolte av. NCP er en game-changer innen akvakultur og revolusjonerer både fiskeoppdretts- og pumpeindustrien, poengterer Kvinge.

Nye storkontrakter
En første stor kontrakt med Grieg NL på Newfoundland, en milepæl i selskapets historie, ble inngått i slutten av 2018.  I utgangspunktet gjaldt kontrakten egenutviklede pumper, men NCPs omfattende kunnskap og erfaring innen feltet førte til at de endte opp med å prosjektere brønnene, med Schneider Electric-styring.

Samtidig videreutviklet NCP TGC-løsningen på to pilotanlegg sammen med Schneider Electric. De installerte det første ved Lumarine AS på Tjeldbergodden ved Kristiansund og det andre på Erko Seafood på Sagvåg, Stord. Resultatene var oppløftende og førte til lanseringen av Total Gas Controller samt inngåelsen av de første store kontraktene for NCP i 2022.

I februar ble det inngått kontrakt med Landeldi på Island for flere titalls millioner norske kroner; i første utbygging for tre tusen tonn atlanterhavslaks. Landeldi skal fortløpende bygge ut anlegget i flere faser - inntil 35 tusen tonn.

Fordeler ved Total Gas Controller-løsningen
Inntil 80 prosent lavere strømforbruk og opptil 50 prosent mindre oksygenforbruk, sikker drift med velprøvd brønnpumpe-teknologi i drivlinje, svært små svingninger av oksygenmetning i kar, senkning av totalgasstrykket, bedre generell vannkvalitet, lavere fiskedødelighet, økt fisketilvekst, færre alarmer på grunn av ubalanse i gassnivå, enklere for operatører.

Dette er Schneider Electric-teknologien anvendt på Total Gas Controller løsningen:

  • Nettilkoblede komponenter som sensorer, frekvensomformere.
  • Lokalt styresystem bestående av hardware som Modicon M262 PLS, IOT- Edge Box og Harmony styrepanel samt toppsystem for overvåking og kontroll, Ecostruxure Machine Scada Expert.
  • Analyseprogramvare i nettskyen: EcoStruxure Machine Advisor og Ecostruxure Secure Connect Advisor, for sikker nettilkobling, fjernovervåking og -styring av løsningen. Det inkluderer også varsling til operatør på PC/smarttelefon/nettbrett, 24/7.

Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Schneider Electric Norge AS

Sandstuveien 68
0607 Oslo
Norge
Schneider Electric Norge AS

Send til en kollega

0.078