23948sdkhjf

Pris- og markedsinformasjon fra Tibnor

| Medlemsnyhet | Bedrift Tibnor AS

Ny, kvartalsvis markedsrapport fra Tibnor viser til mindre ledetider og redusert pris på flere produktgrupper.

Markedet generelt

Det norske markedet og industrien hadde høy aktivitet inn til sommerferien. Imidlertidig kom det signaler fra bygg-markedet i forkant av ferien om svekkelse av markedet. Dette har eskalert og Norges Bank, Regionalt nettverk melder om betydelig nedgang i bygg og anleggsmarkedet. Prognosen for produksjon neste 6 måneder er - 3%. Prisveksten innenfor samme segment har avtatt fra et toppnivå og senket seg. Forutsatt en fortsatt prisnedgang og stabilisering, tror man på en oppstart av prosjekter som i dag er ulønnsomme og kan bidra til vekst raskere enn prognostisert.

Man kan definere bygg og anleggsmarkedet som en perfekt storm! 1. Historiske høye byggevarepriser. 2. Økende rentekostnader og inflasjon. 3. Svakere etterspørsel.

Innenfor industrien er det også hjemmemarkedsindustrien som har negativ utvikling, prognosen for neste 6 måneder er - 1,5%, melder samme rapport. Oljeleverandører, både hjemmemarked og eksportører, er det segmentet med størst vekst, prognosen ligger på 3 - 4% for de neste 6 måneder.


PMI – innkjøpssjefsindeksen NIMA melder en nedgang fra august på 1,9 poeng, til september 50,0 poeng. Produksjonsindeksen steg med 0,3 poeng, til 46,6 for september, fortsatt under langsiktig snitt. Ordreindeksen falt med 1,3 poeng, til 46,6 for september.


Tibnor opplevde i sommer et markedet i endring. Våre kunder melder om redusert aktivitet innenfor bygg, spesielt anleggssektoren. En del aktører har fremdeles kontrakter og god ordrebok frem i tid. Ser vi litt historisk på dette, er vi i dag på nivå med 2019, så sett i perspektiv er aktiviteten på et godt nivå enda.
Som de fleste er kjent med, er det store usikkerhetsfaktorer som påvirker aktivitetsnivået for tiden. Skattepakker, kutt i bevilgninger, inflasjon og renteoppgang underbygger dette.

Stålmarkedet og priser

Tilgjengeligheten er tilbake på et mer normalt nivå igjen etter 1 år med lange ledetider. En økende trend med regionalisering hvor europeiske produsenter forsyner eget hjemmemarked. Importen fra Asia har vært lav, med basis i lange ledetider, høy frakt og utfordringer med Covid 19.


Et generelt svakere europeisk marked med bedre tilgjengelighet og økende produksjon har satt press på prisene. Vi fikk ett skifte etter ferien hvor de fleste produktgrupper har blitt redusert i pris. Stålmarkedet er i utakt, svakere marked gir press på priser hvor produsentene opplever historiske høye kostnader på energi, olje og gass. Dette har medført kutt i stålproduksjonen, for tiden med ca. 8 mill. tonn i Europa sammenlignet med samme periode i fjor.


Kutt i stålproduksjon medfører en mer stabilisering av prisnivået. Selv om EU innfører makspriser på gass, er usikkerheten på kostnad og aktivitetsnivået svært høyt. Slik en prognostisering av stålpriser er svært vanskelig, også på kort sikt.


Produsentprisindeksen i metallindustrien økte fra 2021, veksten fortsatte frem til mai i år. Siden har vi sett fallende priser i næringen. Fra august til september falt den videre med 2,8 prosent, melder SSB. Dollar har styrket seg 8% siden 1. september, og Euro har styrket seg med 5%. Svekkelsen av Norske kronen mot Euro og dollar gir en ekstra økning i salgsprisene for oktober.

Hvordan blir det fremover, på kort sikt?

Tilgjengeligheten fremover ser bra ut. Stålverkene tilpasser produksjonskapasiteten nærmere markedet, kontinentale og nasjonale lagerholdere har et godt lager.


Som nevnt over er tilgjengeligheten på de fleste produktgrupper innen karbonstål god. Ledetidene fra verkene er akseptable, prisene er stabilisert i Euro og dollar. Det som påvirker mest for øyeblikket er den svake kronen, som gir en mindre prisoppgang.


Rustfrie produkter har hatt samme svekkede etterspørsel globalt. Tilgjengeligheten fra Asia er bedre på kort sikt. Basisprisen er stabil, legeringstillegget har falt siden mai, men stiger for oktober. Tilgjengeligheten fra Europa er god, både verk og lagerholdere.


For å holde deg oppdatert på priser, gå inn på Tibnor sin hjemmeside og les våre månedlige prisoppdateringer. Ønskes det ytterligere informasjon, ta kontakt med din kontaktperson hos oss.


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
Tibnor AS

Tevlingveien 15
1081 Oslo
Norge
Tibnor AS

Send til en kollega

0.078