23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Er eiendommen din forurenset?

Dette er et viktig spørsmål, enten du som tiltakshaver skal planlegge et stort prosjekt der store volum gravemasser / sprengstein må håndteres, eller du som investor skal vurdere et kjøpsobjek.

Utgjør en risiko

Forurenset grunn utgjør en risiko for skade på vår helse og ytre miljø, og fordyrer bygge- og anleggsprosjekter der forurensede masser må håndteres. Det er knyttet strenge krav til undersøkelse, karakterisering og disponering av forurenset grunn. 

Du må forholde deg til et mylder av lover, forskrifter og veiledere innenfor fagfeltet, og ofte må omfattende vurderinger ligge til grunn for at spaden kan stikkes i jorda og prosjektet kan starte. Samtidig sørger regelverket for at forurensing ikke havner på avveie og at helse og miljø beskyttes.

I tilknytning til industriområder og urbane strøk vil det som regel være forurensning i grunnen, men også utenfor byene finnes det grunn som er forurenset fra historisk aktivitet, ofte relatert til fyllmasser. Bergarter kan også være en kilde til forurensning, både ved spredning av tungmetaller til miljøet eller radongass som utgjør en helserisiko i bygg.

DMR har samlet sett utført rådgivning i ca. 10 000 jordforurensningssaker.

DMR kan gi rådgivning vedrørende alle problemstillingene innen forurenset jord – alt fra innledende undersøkelser, utarbeidelse av tiltaksplaner og risikovurderinger, til prosjektering av opprensning, utarbeidelse av anbudsmateriale, føre tilsyn under opprensningen samt utarbeide sluttrapporter for tiltaket.

DMR utfører også geotekniske undersøkelser og prosjektering. Det er vår erfaring at det ofte kan oppnås en vesentlig besparelse (tid og penger) ved å koordinere miljø- og geotekniske undersøkelser, og eventuelt finne samlede løsninger som tar hensyn til både miljømessige og geotekniske problemstillinger.

Undersøkelser og saneringstiltak utføres alltid i nært samarbeid med kunden.

DMR er ISO 9001:2015-sertifisert og AAA kredittratet.

 

DMR Miljø og Geoteknikk AS
Maridalsveien 163
N-0461 Oslo
0461 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO914594529

Kontaktperson

LM
Lars Mortensen
lmn@dmr.dk

Send til en kollega

0.047