23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Kvikkleirekartlegging på kommunedel- og reguleringsplannivå

Tidligere har vurdering av områdestabilitet blitt utført på byggesaksnivå. Det er nå et krav at områdestabiliteten må utredes på siste plannivå.

DMR utfører vurdering av områdestabilitet på alle plannivå, helt fra kommuneplan til detaljreguleringsplan.

På kommune- og kommunedelplannivå er fokus på å identifisere områder der det kan bygges uten videre tiltak og å finne områder der det må gjøres ytterligere vurderinger. Dette kan gjøres ved hjelp av eksisterende datakilder som terrengmodeller, ortofoto og løsmassekart. En vurdering på dette nivå kan gi kommunen sine saksbehandlere et redskap de kan bruke i forbindelse med saksbehandling.

På områdereguleringsplannivå vil en vurdering av områdestabilitet typisk inkludere en gjennomgang av topografiske forhold og løsmasseforhold. Avhengig av situasjonen kan det også utføres grunnundersøkelser.

Ved detaljregulering anbefaler NVE at det blir utført en fullstendig utredning av mulige faresoner, inkludert grunnundersøkelser, avgrensing av løsne- og utløpsomrader, klassifisering og dokumentering av sikkerhet. I praksis har dette ofte blitt utført helt nede på byggesaksnivå.

Formålet med vurdering er alltid å sikre at det bygges tryggest mulig.

DMR MILJØ OG GEOTEKNIKK

DMR Miljø og Geoteknikk gjennomfører grunnundersøkelser som brukes til geoteknisk kartlegging og prosjektering, f.eks. til eneboliger, vei, bygg, konstruksjoner og kartlegging av kvikkleire.

DMR kan på bakgrunn av resultatene fra grunnundersøkelsene utarbeide geotekniske beregninger og analyser.

DMR Miljø og Geoteknikk AS tilbyr blant annet følgende tjenester innenfor geoteknikk:

  • planlegging, koordinering, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser
  • geoteknisk prosjekterin
  • geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelser
  • vurdering av områdestabilitet for tilbygg og enebolig
  • kvikkleirekartlegging på kommunedel- og reguleringsplannivå
  • uavhengig kontroll i henhold til PBL
  • uavhengig kvalitetssikring i henhold til NVE veileder 1/2019.
  • DMR Miljø og Geoteknikk AS har sentral godkjenning og ansvarsrett til å gjennomføre prosjektering av geoteknikk og kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

DMR Miljø og Geoteknikk AS
Maridalsveien 163
N-0461 Oslo
0461 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO914594529

Kontaktperson

LM
Lars Mortensen
lmn@dmr.dk

Send til en kollega

0.047