23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Miljøkartlegging av bygg

Vi leverer kundetilpassede, komplette produkter som inkluderer prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter kundens behov.

I forbindelse med riving eller rehabilitering av bygg trer ofte krav om miljøsaneringsbeskrivelse inn. Miljøsaneringsbeskrivelsen sikrer at eventuelt farlig avfall blir håndtert forsvarlig og verner helse og miljø fra å komme i kontakt med skadelige stoffer.

Byggematerialer undersøkes med hensyn på asbest, PCB, PAH, tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer, i tråd med forskrifter og lover.

DMR Miljø og Geoteknikk utfører miljøkartlegging og utarbeider miljøsaneringsbeskrivelse i forbindelse med riving eller rehabilitering av bygg.

DMR har gjennom lang erfaring fra bygge- og anleggsprosjekter utarbeidet en rapport som er et praktisk og lett verktøy ute på byggeplass; alle funn er oppstilt på en enkel måte og er godt beskrevet med tanke på innhold, plassering og håndtering. Vi skreddersyr alltid rapporten til ditt prosjekt og størrelse.

Miljøkartleggingsrapporten kan også brukes som hjelpemiddel ved estimering av prisbærende poster i anbud. Vi har bred erfaring med kartlegging av bygg for bl.a. innhold av:

  • asbest
  • BFH
  • ftalater
  • klorparafiner
  • KFK/HFK/HKFK
  • tungmetaller
  • PAH
  • PCB
  • pentaklorfenol.

DMR kan bistå med miljøsaneringsbeskrivelse, asbestanalyse, mycometer-air og materialprøver, foreta nødvendige dokumentasjonsanalyser og inngå avtaler med miljømyndighetene om undersøkelses- og dokumentasjonsomfang.

Vi har i tillegg erfaring med kjemikalier og avfallshåndtering, og kan være behjelpelig med utførelse og spørsmål knyttet til regelverk, dokumentasjon, merking, emballering, håndtering og levering.

Ta gjerne kontakt til avdelingsleder og sikkerhetsrådgiver Carina Øraker Kjenne for et uforpliktende tilbud.

https://www.dmr.as/kontakt-oss/dmr-oslo/

DMR Miljø og Geoteknikk AS har sentral godkjenning og ansvarsrett til å gjennomføre miljøkartlegging av bygg i tiltaksklasse 1 og 2.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet

God sortering av avfall bidrar til økt ombruk og materialgjenvinning. EU stiller krav om at 70 prosent av alt byggavfall ombrukes eller materialgjenvinnes innen 2020.

Hvert år oppstår nærmere to millioner tonn bygg- og anleggsavfall. Byggavfall er ressurser som bør ombrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes.

Bygningsmaterialer i gamle bygninger kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Det skal alltid utføres kartlegging og ev. miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk. Dette sikrer at miljøfarlige stoffer ikke spres til naturen og 3. person.

https://dibk.no/

DMR Miljø og Geoteknikk AS
Maridalsveien 163
N-0461 Oslo
0461 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO914594529

Kontaktperson

LM
Lars Mortensen
lmn@dmr.dk

Send til en kollega

0.046