23948sdkhjf

Asbestsanering – Fjerning av asbest

| Medlemsnyhet | Bedrift DMR Miljø og Geoteknikk AS

Alle virksomheter som skal utføre asbestsanering skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Regelverket stiller krav til hvordan asbestsaneringen skal planlegges og gjennomføres for å unngå eksponering av asbeststøv.

Riving og fjerning av materialer som inneholder asbest kalles asbestsanering. Det inkluderer også håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid.

Det er kun arbeidstakere med spesialopplæring som kan utføre asbestsanering. Det er krav til helseundersøkelse minst hvert 3. år for alle arbeidstakere som kommer i befatning med asbest. I tillegg må virksomheten de arbeider for ha tillatelse fra Arbeidstilsynet til å utføre arbeid med asbest.

Risikovurdering og planlegging

Ved oppdrag med riving, reparasjon eller vedlikehold av materialer som inneholder asbest, er det krav om at arbeidet skal planlegges med bakgrunn i en risikovurdering. Risikovurderingen skal være skriftlig. Ut ifra risikovurderingen må det vurderes om det er behov for ytterligere utarbeidelse av sikker-jobb-analyse for spesifikke forhold tilknyttet prosjektet. Dette er arbeidsgivers ansvar.

Risikovurdering før asbestsanering

I forkant av utførelse av sanering skal virksomheten foreta en risikovurdering. Det er særlig viktig å kartlegge og risikovurdere forhold som har betydning for dannelse av asbeststøv. Som et minimum må risikovurderingen ta hensyn til:

  • Type asbestholdig materiale:
    Eksempler på materialer med lavere risiko for støvdannelse: harde asbestsement plater (Eternitt, Internitt Pernitt), asbestsementrør.
  • Eksempler på materialer med høyere risiko for støvdannelse: porøse plater (Asbestolux), rørisolasjon og sprøyteasbest.
  • Tilstanden på materialet: Helt, skadet eller i forvitring
  • Saneringsmetoden: Kan asbestmateriale tas av hele eller vil det oppstå brekkasjer? Vil arbeidet medføre sliping?
  • Varigheten av arbeidet.
  • Mengden av materialer som skal fjernes.

På bakgrunn av disse punktene må virksomheten iverksette hensiktsmessige vernetiltak, inkludert personlig verneutstyr. Vernetiltakene skal både hindre eksponering for sanerere og hindre spredning av asbeststøv til omgivelsene.

Sanering av asbestmaterialet
Sanerere må være ikledd fullt verneutstyr før selve saneringen kan starte.

Ved innvendig sanering er det viktig å kontrollere undertrykket i saneringssonen før arbeidet begynner. Dette dokumenteres skriftlig. Følg den metoden som instruksen angir for minst mulig dannelse av asbeststøv. Ved innvendig sanering jobbes det i retning fra inngangsslusen og mot undertrykksviften(e).

Sanererne må fortløpende pakke inn asbestavfallet og merke avfallet på korrekt måte. 

Etter endt arbeidsdag skal sanererne alltid dusje, og ved innvendig sanering skal undertrykket i saneringssonen kontrolleres og noteres ned.

Når alt synlig asbestmateriale er fjernet, må området rengjøres. Etter innvendig sanering er det viktig med grundig rengjøring. Etter utvendig sanering er ofte støvsuging med HEPA-filter tilstrekkelig etter at alle synlige asbestbiter er fjernet. 

Etterkontroll

Etter at arbeidet er utført, skal virksomheten iverksette nødvendig kontroll av at asbeststøvet er fjernet. Konsentrasjonen av asbestfibre i luften skal ikke overskride 0.01 fibre per cm³.

Kontrollen skal gjennomføres etter fullstendig rengjøring og mens området fortsatt er avstengt fra omgivelsene.

Dersom det er opprettet undertrykk, skal dette opprettholdes under etterkontrollen.

Om ikke virksomheten selv har den nødvendige kompetansen til å foreta slike kontroller, må etterkontrollen settes bort til andre som har denne kompetansen. Etterkontroll utføres mens området fortsatt er avsperret, og før undertrykket i saneringsonen oppheves.

Det er sterkt anbefalt med uavhengig kontroll etter innvendig sanering, da det kan være uheldig at den som utfører jobben kontroller og godkjenner seg selv. Oppdragsgiver bør sikre at det er et annet, uavhengig og kompetent firma som utfører siste kontroll etter rengjøring.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

DMR Miljø og Geoteknikk AS har sentral godkjenning og ansvarsrett til å gjennomføre miljøkartlegging av bygg i tiltaksklasse 1 og 2.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

Carina Øraker Kjenne, avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver (+47 926 67 470).

https://www.dmr.as/kontakt-oss/dmr-oslo/


Skriv kommentar

Medlemsnyhet

Bedrift
DMR Miljø og Geoteknikk AS

Maridalsveien 163
N-0461 Oslo
0461 Oslo
Norge
DMR Miljø og Geoteknikk AS

Bilder & videoer

Send til en kollega

0.094