23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Fokus på grønn energi og testing av solceller

Vintersolverv er vel over, dagene blir lengre og soltimene øker. Strømprisene er fortsatt høye, og interessen for solcelleanlegg øker. Men hva må du være oppmerksom på når systemet er installert og kWh-ene trenger for å gå på den morsomme måten?

Vintersolverv er vel over, dagene blir lengre og soltimene øker. Strømprisene er fortsatt høye, og interessen for solcelleanlegg øker. Men hva må du være oppmerksom på når systemet er installert og kWh-ene trenger for å gå på den morsomme måten? Først av alt må sikkerheten huskes, fordi arbeid på solcellepaneler alltid arbeid under spenning, og riktig utstyr er nødvendig for å unngå personlig fare. Riktig utstyr kan for eksempel være bruk av spenningstester, multimeter eller installasjonstester, som egner seg for måling av solceller.

 For å verifisere at det installerte solscelleanlegg er i orden, må en rekke tester utføres:

  • Kontinuitetstest av utjevningsforbindelser mellom solcellepanelene, og eventuell tilkobling til jordspyd/terminal testes med 200 mA.
  • Polaritetstest av alle DC-kabler. Polaritetstesting er spesielt viktig ettersom omvendte poler vil påvirke systemets spenning og kan resultere i skade på paneler med omvendt polaritet.
  • Åpen kretsspenning (Voc) måles og sammenlignes med forventet; hva som forventes avhenger av hva som står på databladet, antall seriekoblede paneler, solinnstråling og celletemperatur.
  • Solinnstrålingen/solintensiteten (W/m2) måles med et pyranometer i samme helning som solcellepanelet.
  • Kortslutningsstrømmen (Isc) måles og sammenlignes med forventet; antall paneler, celletemperatur og i stor grad solinnstrålingen påvirker dette, og TEKNIQs endelige kontrollskjema har til og med reservert plass for å korrigere ISC etter solintensiteten.
  • Det skal gjennomføres isolasjonstest på hele anlegget. Feil på ramme eller jord er de mest typiske feilene i solcelleanlegg, og det er derfor nødvendig å teste isolasjonsmotstanden mellom lederne og ramme/jord. Merk at rammen til solcellepanelene ikke nødvendigvis er koblet til jorda til AC-installasjonen; i disse tilfellene er det viktig at isolasjonstesten utføres til ramme eller DC jordingsterminal.

Hos Elma Instruments finner du alt for måling av solceller. Måletilbehør som MC4-adapter øker både hastighet og sikkerhet ved måling, på samme måte som solinnstrålingsmåleren i luxmålerdesign raskt avslører om været egner seg til å måle. Solcelleinstallasjonstestere utfører den lovpålagte verifiseringen av DC-installasjonen jfr. EN62446, hjelp for rask verifisering under igangkjøring for høyeste sikkerhet. Avansert analyse både avdekker feil og kan til og med plassere dem i anlegget for enkel utbedring. Effektivitetsanalyse sikrer og dokumenterer at anlegget fungerer som forventet, med servicekontrakt med kunden, år etter år, og forhindrer dermed tapt strømproduksjon. I tillegg tilbyr Elma instrumenter også en rekke basismåleinstrumenter for spenninger opp til 1500V DC, som er driftsspenningen i mange nyere systemer, for å minimere strømtapet i DC-kablene til omformeren.

Se mer på www.elma-instruments.no eller ring 22 10 42 70.

 

Elma Instruments AS
Garver Ytteborgsvei 83
0977 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO935507065

Kontaktperson

TT
Thomas Thøgersen
tt@elma.dk

Send til en kollega

0.031