23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Faktorer som påvirker arbeidsmiljøet i kontrollrommet

I kontrollrommet jobbes det ofte døgnet rundt – noe som setter ekstra høye krav til arbeidsmiljøet. Her er 7 faktorer som påvirker arbeidsmiljøet og ting som bør vurderes ved arbeid i kontrollrom!

1. Sikkerhet
Et kontrollrom bør utformes og plasseres slik at driftssikkerheten til anlegget og de ansattes sikkerhet ikke er utsatt. Det bør også rettes ekstra oppmerksomhet mot risiko for brann, eksplosjoner og utslipp av helsefarlige stoffer. Akkurat dette punktet er viktig å ta hensyn til dersom det skal bygges nytt kontrollrom eller om man skal bytte lokaler.

For at personalet skal kunne gjøre jobben sin på best mulig måte, må interiøret i kontrollrommet tilpasses oppgavene. At det er nok plass i lokalene er også viktig.

2. Lydnivå og støy
Støy påvirker arbeidsmiljøet, men også helse og konsentrasjonsevne. Det finnes derfor en egen forskrift om støygrenser, og arbeidstilsynet oppfordrer til forebygging av støy så langt det lar seg gjøre. 

Høyt lydnivå og støy er ikke uvanlig ved for eksempel sagbruk, papirfabrikker og kraftverk – spesielt når anlegget er i full bruk. Da er det spesielt viktig å holde døren til kontrollrommet lukket.

Føler du at kontrollrommet ditt er støyende? En løsning på problemet kan være å installere lydabsorbenter i tak og på vegger. I en kortere periode kan du også bruke hørselsvern.

3. Anleggs- og kontrollromsrutiner
I kontrollrommet er det smart å ha informasjon om arbeidsfordeling, skift og bemanning samt rutiner for drift av anlegget tilgjengelig. Denne informasjonen bør inneholde fakta og klare instruksjoner for:

  • Oppstart av anlegget
  • Normal operasjon
  • Tilpasning til driftsforhold
  • Driftsforstyrrelser
  • Avstengning og nedetid
  • Vedlikehold

Det bør også foreligge instrukser for spesielle oppgaver som skal utføres dersom en ulykke er ute.

4. Pauser og bevegelse
I løpet av selve arbeidsdagen i kontrollrommet er det ofte mye stillesitting foran dataskjermer – derfor trengs det tid til både bevegelse og restitusjon. Ved å ta korte pauser i løpet av dagen får du mer energi og arbeidet blir litt lettere. Et tips er å gå vekk fra skjermen i et par minutter etter ca 60 minutters arbeid for å hvile øynene og strekke bena.

Langvarig sitting øker belastningen på ryggen, mens kroppens blodsirkulasjon øker hvis du reiser deg – slik at du blir litt mer energisk. Hvis du har mulighet til å bytte mellom stående og sittende arbeidsstilling inne i kontrollrommet, er et forslag å stå og jobbe i 45 minutter og deretter sette seg ned i 15, eller omvendt.

5. Belysning
Utilstrekkelig belysning gjør at du må belaste både øynene og musklene i nakke og skuldre mer enn nødvendig – og risikoen for ulykker øker. Derfor skal alle arbeidsplasser, inkludert kontrollrom, ha belysning som er tilpasset virksomhet og oppgavene som utføres der.  Lokalene bør også utformes slik at dagslys kommer inn.

Å bringe dagslys inn i rommet har positive effekt på produktiviteten, men ikke alle kontrollrom har vinduer. Da må dette erstattes med kunstig belysning. Det er imidlertid viktig at belysningen ikke påvirker synligheten av skilt og signaler som har viktige funksjoner i kontrollrommet.

Skal du skifte lys i kontrollrommet? Vurder dimbar belysning slik at du kan justere lyset etter dine egne ønsker og preferanser. Et tips for å redusere belastningen på øynene er å ha lys eller lyslister bak dataskjermene.

6. Temperatur og ventilasjon
For lav temperatur på jobb kan føre til nedsatt muskelfunksjon og stivhet, så pass på å ha riktig temperatur for arbeidet som skal utføres. I kontrollrommet bør temperaturen være rundt 20–24°C. For å skape et optimalt inneklima bør rommet også ha et velfungerende ventilasjonssystem og luften skal være fri for forurensning og lukt.

7. Lagringsmuligheter for verneutstyr og klær
For enkelte oppgaver kreves det at kontrollromspersonalet går ut i anlegget. Det skal da brukes nødvendig verneutstyr. Med hylle og kroker inne i kontrollrommet får du en fleksibel oppbevaringsløsning for vernebriller, hjelmer, øreklokker, varselklær og annet.

Kjenner du til flere faktorer som påvirker arbeidsmiljøet i kontrollrommet? Kontakt oss gjerne så vi kan legge dem til!

Cowab AS
Myrvangvegen 14
2041 KLØFTA
Ullensaker
Norge
Org. nr.: NO993380407

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047