23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

De 7 tingene alle bedrifter trenger - uansett bransje

Fra spritdispensere til utstyr & innredning for bedrifter.

Ingeniør Carl-Oskar Wernström var tidlig ute med å designe og produsere produkter som skulle hjelpe bedrifter med å arbeide bedre og mer effektivt. 

Fra han startet Cowab i 1933 med sitt egenproduserte sortiment og frem til i dag, har Cowab plukket opp mye lærdom om hva bedrifter og organisasjoner trenger for å fungere. Nøkkelen til suksessen ligger i et tett og godt samarbeid med kundene: For å forstå hva den enkelte trenger er det nødvendig å vite hvordan han eller hun jobber.

Da ergonomi & bærekraft ble viktig
I industriens spede begynnelse lå fokuset på å finne opp og produsere utstyr som virket, og som sørget for at jobben ble gjort på en effektiv måte. Produksjonen spilte ikke nødvendigvis på lag med de ansatte, noe som gjorde at mange ble utsatt både for kjemikalier, farlige arbeidssituasjoner og slitasjeskader som følge av repetitativt arbeid i uheldige stillinger.

Etterhvert kom man til erkjennelsen av at arbeidsgiver hadde et ansvar for å ivareta de ansattes helse. Også for bedriftens del var det fordelaktig å få ned sykefravær og å ta vare på eksisterende kompetanse. 

Mange hørte for første gang om ergonomi i forbindelse med de første såkalte ergonomiske kontorstolene, mens det tok langt lengre tid før dette begrepet ble vanlig i industrien. Selv i dag er det mange organisjoner som har en lang vei å gå når det gjelder å tilpasse arbeidet til den enkelte ansatt, og ikke omvendt. 

I senere tid har også bærekraft blitt et stadig viktigere begrep, og å drive så klimavennlig som mulig har blitt et mål for langt flere bedrifter enn tidligere. Som leverandør av innredning & utstyr til arbeidsplasser over hele landet er Cowab sitt ansvar bevisst, og jobber ikke bare for å levere effektivt utstyr:

Minst like viktig er at utstyret er ergonomisk å bruke, at det produseres med så lavt klimaavtrykk som mulig og at det er holdbart - slik at man trenger å kjøpe nytt sjeldnere.

Naturligvis er det ikke slik at en industribedrift og et advokatkontor trenger nøyaktig de samme tingene. Likevel er det mye utstyr og innredning som er nødvendig for å drive effektivt, uansett hva slags firma eller organisasjon det gjelder. 

Cowab har derfor plukket ut noen av de mest populære produktene som benyttes av norske bedrifter  - uansett bransje.

Innredning & utstyr alle bedrifter trenger
1. Lagerhyller & oppbevaringsskap
På tross av at vi blir stadig mer digitalisert, er det fremdeles langt igjen til det papirløse samfunnet. Gode skap og lagerreoler holder orden på både papirer, utstyr og rekvisita uansett hva slags bransje du driver i. Håndterer du i tillegg varer eller materialer er nødvendigvis behovet for riktige lagerhyller enda større.

2. Kontorstol & skrivebord
Når man driver et firma eller en organisasjon medfører det nødvendigvis noe kontorarbeid, som regnskap, fakturering og lønn. En god kontorstol er spesielt viktig om man sitter i den flere timer hver dag, men gjør man bare kontorarbeid sporadisk kan man klare seg fint med en enklere og rimeligere kontorstol.

Et skrivebord er selvsagt helt nødvendig, men om man bare jobber på en laptop kan man nøye seg med et plassbesparende lite skrivebord. Tenk over om du kommer til å håndtere mye papirer, tegninger eller liknende, da kan det være fornuftig med større arbeidsflate på skrivebordet ditt. 

3. Førstehjelpsutstyr
Selv om man sørger for en oversiktlig og ryddig arbeidsplass med gode rutiner, kan uhell og ulykker av og til forekomme. Å ha førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig er derfor helt nødvendig, like viktig er det å informere alle ansatte og nye ansatte om hvor førstehjelpsutstyret befinner seg.

Les videre her.

Cowab AS
Myrvangvegen 14
2041 KLØFTA
Ullensaker
Norge
Org. nr.: NO993380407

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047