23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Tiden er inne for å fordoble, ikke bremse ned på det grønne skiftet i industrien

5G-nettverk, tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (AI) utgjør nå byggesteinene for en industriell fremtid som ser veldig annerledes ut enn nåtiden.

Kronikk av Barbara Frei, global Executive Vice President and Chief Executive Officer, Industrial Automation, i Schneider Electric. 

 

Gjennom det 20. århundre har science fiction-bøker, -filmer og TV-serier gitt oss et innblikk i fremtiden. Isaac Asimovs robothistorier snakket om automatiseringens kraft, og Philip K. Dicks novelle Autofac fra 1955 inneholdt selvreplikerende maskiner som tar over en fabrikk og presser produksjonen til dens grenser. 
De fleste av disse spådommene om industriell transformasjon har ikke gått i oppfyllelse. Men den siste World Robotics-rapporten avslører at bruken av nye industriroboter er på et rekordhøyt nivå. Bare i 2021 ble det installert en halv million roboter i fabrikker rundt om i verden.  

5G-nettverk, tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (AI) utgjør nå byggesteinene for en industriell fremtid som ser veldig annerledes ut enn nåtiden.

Fokus på industriell transformasjon og effektivitet 
Dagens industrifolk erkjenner at disse "Industry 4.0"-teknologiene kan endre deres virksomheter, revolusjonere driftseffektiviteten og forbedre deres konkurranseevne og produktivitet. 

Men å realisere dette skiftet i storskala og hastighet, er fortsatt en utfordring. De fleste industribedrifter eksperimenterer, men har ennå ikke innsett de konkrete fordelene med smartere drift.  Dessuten opplever selskaper over hele verden ekstrem usikkerhet for tiden. Ettervirkningen av pandemien. Geopolitikk. Den globale energikrisen. Høye råvarepriser. Fluktuerende logistikk-kostnader. Klimaendringer og ekstremvær. Ikke minst det stadig økende behovet for å redusere karbonutslipp og miljøpåvirkning. Alle disse faktorene har ført til alvorlige konsekvenser for forsyningskjedene. Temaer som operasjonell resiliens, endringsevne og bærekraft er nå blitt hovedprioriteter i industrien. 
Leder ansvarlig industriell transformasjon  


I møte med alt dette, er det noen produksjonsbedrifter som leder an innen industriell transformasjon. De omfavner hele spekteret og endringspotensialet i Industry 4.0-teknologien. 


Bak portene til Schneider Electrics Le Vaudreuil-anlegg i Normandie, i det nordøstlige Frankrike, for eksempel, er førerløse kjøretøy og samarbeidende roboter en del av den daglige driften i produksjonen. Anerkjent som både et avansert og et bærekraftig fyrtårn av World Economic Forum, er Le Vaudreuil en av syv fabrikker som er blitt anerkjent for banebrytende digitalisering, industriell effektivitet og bærekraft, sammen med fabrikker som drives av Johnson & Johnson i Irland, Western Digital i Kina, Unilever i India og Micron i Singapore. 


Disse «fyrtårnene» – som navnet antyder – er forbilder for andre aktører i deres forsøk på å overvinne utfordringene og dra nytte av mulighetene til den fjerde industrielle revolusjonen. 
Driftsdata strømmer til Le Vaudreuils kontrollsenter og gir operatørene oversikt over ytelsen til hele anleggets energiforbruk og prosesser. Dashbord-oversikter viser hva som skjer i hvert hjørne av det 14 000 kvadratmeter store fabrikkgulvet og oppdaterer driftspersonellet i fabrikken samt eksterne team med sanntidsdata fra anlegget, sender varsler og byr på innsiktsdata om effektiviteten i prosessen. Det avslører også eventuelle flaskehalser eller etterspørselstopper i produksjonslinjen. 


Le Vaudreuils energibruk og karbonutslipp er takket være dette systemet redusert med 25 % og materialavfallet med 17 % siden programmet for å digitalisere anlegget startet i 2018. AI-drevne resirkuleringsprosesser bidrar også til å spare dyrebare vannressurser. 


Neste skritt: én løsning for flere anlegg  
Uansett hvor imponerende alt dette er, er vi på ingen måte ved slutten av reisen. Det neste kapittelet i historien om industriell transformasjon er å utnytte potensialet til digitaliserte produksjonssystemer og anvende dem ikke bare på enkeltfabrikker, men på tvers av hele virksomhetens produksjons-, logistikknettverk og forsyningskjeder.

Disse nettverkene kan bestå av dusinvis, til og med hundrevis, av anlegg – det være seg produksjonsanlegg, varehus og lignende – i mange forskjellige land og kontinenter. Schneider Electric, for eksempel, har nærmere 200 fabrikker, over 80 distribusjonssentre og tusenvis av leverandører som vi samarbeider tett med for å redusere våre «scope 3»-karbonutslipp. 
For mange bedrifter er det en stor utfordring å integrere slike komplekse nettverk. Altfor ofte opererer virksomheter i siloer, man bruker forskjellige eldre systemer, standarder og tilnærminger. Og altfor ofte kommer grønne endringsambisjoner til kort fordi de fokuserer på enkeltanlegg eller enkeltprosesser. 


For å håndtere den tilsynelatende endeløse rekken av kriser rundt oss, må bedrifter fundamentalt revurdere sin tilnærming til industriell transformasjon. De må sikre at det skjer på en systematisk, digital, datadreven og helhetlig måte som lar dem oppskalere verdi og operasjonell ytelse på tvers av flere fabrikker, gjennom hele virksomheten. 


Standardisering av datautveksling 
Tenk deg hvor mye mer som kan oppnås ved å standardisere datautveksling mellom IT-systemer, som programvare for Enterprise Resource Planning (ERP) og operasjonell teknologi på fabrikkgulvet. Eller ved å orkestrere et fullstendig sammenkoblet økosystem av leverandører og partnere, få tilgang til bestillinger og varelager spredt over flere fasiliteter for å forbedre planlegging og kvalitet - og bedre forutse og håndtere risiko. 

Eller forestill deg å være i stand til å nå netto-nullutslippsmål raskere og oppnå kostnadsbesparelser ved å redusere ressursforbruket og styre energirasjonering. 

Alt dette krever bruk av et klart, digitalt teknologiveikart, med grunnlag i datastandardisering og cybersikkerhetsstrategier. 
Mennesker er det bankende hjertet i industriell transformasjon på konsernnivå 
Alt dette krever selvfølgelig planlegging, investering og tid. 

Det krever også de rette menneskene. Derfor er det vesentlig med tiltak for å tiltrekke seg digitale innfødte med ulike bakgrunner, samt kontinuerlig tilby de ansatte muligheten til å utvikle sin kompetanse. 

Men vi trenger også et skifte i tankesett: Det er først når selskaper, teams og enkeltpersoner forstår den strategiske viktigheten av å operere som én integrert organisasjon, at de kan bevege seg utover bare det å møte kortsiktige produktivitetsmål. Det er da de kan utløse det fulle langsiktige endringspotensialet som teknologien kan bringe til fremtidens industri. 

Så la oss endelig legge de marerittaktige sci-fi-robotfantasiene til hvile. For å møte utfordringene i de kommende tiårene, må industribransjen ta transformasjonen til neste nivå. Vi må dra nytte av de komplementære styrkene til både mennesker og maskiner. Det betyr å omfavne datadrevet effektivitet på virksomhetsnivå. Og investere i de ansattes ferdigheter og opplæringen de trenger. 
Gjør det, og vi har en sjanse til å bli de bærekraftige, smidige og spenstige industribedriftene som verden trenger. 

Schneider Electric Norge AS
Sandstuveien 68
0607 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Stefania Nilsen
Channel & Segment Marketing Leader
+47 98207384 stefania.nilsen@se.com

Send til en kollega

0.158