23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Jungheinrich slutter seg til FNs "Global Compact"-initiativ

Jungheinrich forplikter seg til verdens viktigste initiativ innen bærekraft. Med dette blir vi en pådriver for bærekraft i internlogistikken.

Jungheinrich slutter seg til FNs "Global Compact"-initiativ. Dette betyr at den ledende leverandøren av internlogistikkløsninger fra Hamburg blir en del av det største nettverket i den globale innsatsen for en rettferdig og bærekraftig økonomi. Dette steget er en annen viktig milepæl i Jungheinrich sin bærekraftige retning og understreker selskapets forpliktelse til ansvarlig bedriftspraksis.

FNs "Global Compact"-initiativ er verdens største og mest betydningsfulle initiativ for ansvarlig bedriftsstyring. Det bygger på ti universelle prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljøvern og antikorrupsjon. Ved å bli med i initiativet forplikter Jungheinrich seg til å integrere disse prinsippene i alle aspekter av sin forretningsvirksomhet og å dokumentere dette overfor FN gjennom en årlig fremdriftsrapport. "Vi ønsker en bærekraftig økonomi for en bedre verden," forklarer Dr. Lars Brzoska, konsernsjef i Jungheinrich AG. "Ved å bli med i FNs "Global Compact"-initiativ understreker vi Jungheinrich sin forpliktelse til ansvarlig og bærekraftig handling."

Jungheinrich er allerede forpliktet til bærekraftsmålene som en del av sin bærekraftstrategi, og fokuserer spesielt på målene om klimabeskyttelse, bærekraftig produksjon og nyskapende industri. Som en pådriver for bærekraft bidrar Jungheinrich til en bærekraftig endring av internlogistikken ved hjelp av energieffektive produkter. Slik hjelper vi kundene med å nå sine klimamål. Jungheinrich avsluttet all produksjon av gaffeltrucker med forbrenningsmotorer i mars i år og har siden da utelukkende produsert elektrisk drevet materialehåndteringsutstyr. I tillegg tilbyr Jungheinrich miljøvennlige litiumiontrucker med POWERLiNE som er CO2-nøytrale frem til levering.

Jungheinrich vurderer allerede systematisk sine leverandører med hensyn til menneskerettigheter, miljø og etterlevelse av retningslinjer. For øyeblikket blir over 700 leverandører jevnlig undersøkt, noe som dekker 75 prosent av det globale innkjøpsvolumet. Selskapet har som mål å dekke 80 prosent innen 2025. Som prinsipp blir alle eksisterende og nye leverandører risikokategorisert etter økologiske, økonomiske og sosiale kriterier.

UN Global Compact er et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis.  I dag er UN Global Compact verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. UN Global Compact, FNs organisasjon for etbærekraftig næringsliv, har over 22 000 medlemmer i 165 land.

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30
0596 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO914763436

Kontaktperson

Send til en kollega

0.031