23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Mulighetene har aldri vært større

Utfordringer og muligheter for næringslivet i tøffe tider. I usikre tider og markeder er det selvsagt noen uromomenter, men også mange muligheter å ta vare på.

Mulighetene har aldri vært større, sier Håkan von Uckermann, landssjef i Cowab AB. I en verden og et marked som er langt mer ustabilt enn vi har blitt vant til de siste årene, er han likevel ved godt mot.
 
"Jeg er en optimist som alltid tror på en positiv konsekvens av alt som skjer".

– Den økonomiske virkeligheten vi lever i i dag er egentlig ingen overraskelse for noen. Vi har levd og investert med en usunn lav rente over flere år. At det senere, etter en pandemi, skulle bryte ut krig med påfølgende energikrise kunne derimot ingen ha forutsett.

Han ser at mange bedrifter som er kunder av Cowab har gjort leksene sine og foretatt gode investeringer med forsvarlig finansiering, og at de har marginer som tåler relativt store svingninger.

– Så, det som for mange har vært et stort uromoment har heller blitt en forbigående regnskur. Og jeg er en optimist som alltid tror på en positiv konsekvens av alt som skjer, fortsetter Håkan. 

I dette tilfellet tror jeg at vi, når det gjelder produksjon og etterspørsel, vil skape et større langsiktig perspektiv både når det gjelder økonomisk og klimamessig bærekraft.

Slik blir bedrifter påvirket av dagens verdensbilde
Til tross for verdenssituasjonen – med covid-19, krig i Ukraina, voldsomme strømpriser og kraftig økte kostnader for såvel transport samt produktinnkjøp og råvarer til egen produksjon - Cowab har funnet en fungerende modell for prisjusteringer i markedet.

Vi har klart å opprettholde etterspørselen samtidig med vi har gjennomgått kostnadene og vurdert hvordan marginene kan utnyttes til beste for kundene.
På spørsmål om det er bransjer som kan gjøre det bedre enn andre, svarer Håkan:

– Alle bransjer som allerede har gjennomført omstillinger og tilpasset produksjon og kostnader til den grønne industrien vil klare seg godt, ettersom etterspørselen stadig øker og også delvis vil  bli subsidiert.
 
 Fordi transportsektoren har underliggende lovkrav og lange leverandørkjeder som kan effektiviseres tror han at landets basisindustri vil klare seg relativt bra.

Om bedrifter også velger å flytte produksjonen og sluttproduktene hjem, bør det ha positive effekter - spesielt for industri innen produksjon.

Les videre her.

Cowab AS
Myrvangvegen 14
2041 KLØFTA
Ullensaker
Norge
Org. nr.: NO993380407

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047