23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Datasenterteknologi kan avlaste nettet

Med ny, innovativ teknologi og en mer holistisk tilnærming, kan datasenterindustrien bli et forbilde innen bærekraft, sier ekspertene i Schneider Electric.

Det grønne skiftet er avhengig av datainnsamling og -behandling, dermed behovet for flere datasentre. 

- Innen 2025 er det spådd at datagenerering globalt vil øke med så mye som 500 % sammenlignet med 2019. Paradokset er at den stadig voksende digitaliseringen i samfunnet fører til økt strømforbruk og karbonutslipp, sier Erik Gjesdal, datasenterekspert i Schneider Electric Norge. Gjesdal er sivilingeniør innen energi og miljø og deltok som paneldebattant på BroadGroup Datacloud ESG Summit i Oslo, 25.-27. september, en konferanse som fokuserer på bærekraft i datasentre.

Behov for mer innovativ tilnærming
- Systemer for håndtering av energi i datasenterinfrastruktur bør i dag være en selvfølge i alle datasentre. Men fremover vil det også bli behov for å se datasentre i et bredere, tverrfaglig perspektiv. Datasentre kan være energibærere og spille en sentral rolle i elektrifiseringen. Med bruk av kunstig intelligens kan nye, tekniske løsninger bidra til en optimal, mer bærekraftig drift av datasentre- og samtidig stabilisere frekvensen i kraftnettet.

AI vil gi mer effektiv gjenbruk av restvarme 
Kunstig intelligens fører til en markant økning i strømbruk i datasentre. Derfor må man benytte andre mer effektive kjølemetoder, væskekjøling fremfor mer tradisjonell luftkjøling. 

- Væskekjøling gir en vesentlig høyere returtemperatur på kjølevannet og kan derfor mer effektivt benyttes til fjernvarme og andre industrielle prosesser. I tillegg gir væskekjøling høyere energieffektivitet, mindre fotavtrykk og lavere eierskapskostnader - alt med lite eller ingen støy, forklarer Erik Gjesdal i Schneider Electric. 

Fleksibel energiforsyning og integrering av fornybare energikilder
Datasentre kan utgjøre en avlastning for strømnettet:
- Dette skjer ved at batteriene knyttet til datasenterets nødstrøm-system, kan kobles inn i korte perioder for å håndtere spenningsfall i strømnettet. Dette vil igjen gjøre det mulig å koble mer sol- og vindkraft inn i energimiksen, bedyrer Gjesdal.  

Sirkulæritet
Reduksjon av både kvalitet og volumer av råvarer er også en del av bærekraftregnskapet. 

- Det dreier seg om å tenke på hele livssyklusen til datasentre og forlenge produktenes levetid gjennom gjenbruk av komponenter og bruk av resirkulerte materialer, sier Gjesdal. 

Flere eksempler på dette ble presentert på BroadGroup Datacloud ESG Summit i Oslo i år. Noen leverandører av avanserte datasenter-løsninger støtter resirkulering hos sluttbrukeren ved å koordinere med tredjeparts resirkuleringsinstanser. 

Lanserer utslippskalkulator
Scope 3-uslipp er kategorien av utslipp som er den minst rapporterte og forståtte. Det er også den største delen av utslippene relatert til datasentre. 

Schneider Electric lanserte – i forbindelse med BroadGroup Datacloud ESG Summit - en helt ny og gratis utslippskalkulator, den aller første i sitt slag. Den estimerer Scope 1-, 2- og 3-utslipp i datasentre.

Verktøyet heter "Data Center Lifecycle CO2e Calculator TradeOff Tool" og markerer det første omfattende forsøket på å kvantifisere detaljene som forårsaker Scope 3-utslipp i datasentre.

- Kvantifisering av Scope 3-utslipp er en av de viktigste problemene industrien står overfor. Med pålitelige kalkulatorer kan man kvantifisere Scope 3-utslipp og identifisere de største utslippskildene gjennom hele levetiden til datasentre, avslutter Erik Gjesdal. 

Schneider Electric Norge AS
Sandstuveien 68
0607 Oslo
Oslo
Norge

Send til en kollega

0.027