23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

APX systems lanserer visio-SERIEN, se den på Bygg Reis Deg. Du finner oss på stand D04-15

Nye produkter som effektiviserer byggeindustrien til et nytt nivå sammen med APX VareFlyt 4.0 APX systems AS har de senere år jobbet tett opp mot bedrifter i byggenæringen med løsninger for en effektiv og optimal vare- og dataflyt mellom ulike bedrifter i verdikjeden. I dette arbeidet så har det vokst frem behov for løsninger der flere parter kan følge status på leveranser og gi gode oversikter over hvor produkter befinner seg i øyeblikket. Flere produkter ser dagens lys; visioPLANNER, visioBIM, visioWAREHOUSE, visioRIGG, visioFREMDRIFT og visioORDER – og koblet til produksjons- og WMS-løsninger.

Målgruppe;

Løsningene passer for alle bedrifter som har en rolle innenfor byggenæringens verdikjede. Det være seg byggevareprodusenter, verdikjedeeier – entreprenører, byggevarekjeder og transportører. 

 

Produktene er ment å skulle gi deg god oversikt og er et verktøy for samspill og bedre ressursutnyttelse. Produktene inngår i vår plattform, APX VareFlyt 4.0.

 

visioPLANNER

Dette er hovedmotoren og er et produksjonsplanleggingsverktøy som gir deg visuell oversikt i en kalenderoversikt med all informasjon i sanntid! Produksjonsplanleggeren viser hva som skal produseres hvor, med mengder, resepter og datafangst. Her vises lass-/pakkeplanlegging. Ved transport vises hvor lastebilen er i sanntid for best mulig utnyttelse av tid på byggeplass. Med tilgang til visioPLANNER så kan alle aktører i verdikjeden ha oppdatert informasjon om fremdrift i byggeprosjektet. Endringer i fremdrift fanges opp øyeblikkelig slik at man blir i stand til å gjøre nødvendige omstillinger i f.eks. produksjonen. Avrop kan gjøres i tilkoblet app eller i visioPLANNER.

 

 

 

visioBIM

Benytter du en BIM-modell for byggeprosjektet ditt? Nå har du mulighet til å koble BIM-objektene sammen med logistikkinformasjon. Hvor befinner et BIM-objekt seg i verdikjeden? Er det bestilt? Er det mottatt? Er det underveis og på vei til byggeplass? Er det ferdig montert? visioBIM gir deg oversikten! Ved bruk av 3D-visualisering får du statuser og oppdateringer i sanntid. 

 

visioWAREHOUSE

Dette produktet i visio-SERIEN har et dashbord som en fartsmåler og gir deg oversikt over fremdriften på et lager. Her kan man se hvor mange ordre som skal plukkes i løpet av en dag, hvor mange er plukket hittil, hva gjenstår. Er man i rute og vil man være ferdig med dagens plukk før transportøren ankommer for å hente varene? 

visioWAREHOUSE har også en funksjon for transportørene som kommer for å hente varer. De kan se om deres produkter er klare for henting, om alt er plukket og satt frem eller om det gjenstår noe arbeid før de kan starte opplasting. 

 

visioRIGG

Se alt utstyr på byggeplass med reservasjonskalender. 

 

visioFREMDRFIFT

Her vises fremdriften for prosjektet for alle fag og med hvilke oppgaver som skal utføres. Dersom en oppgave er forsinket så vil dette fremkomme i oversikten. Man kan oppdatere en hendelse og de andre hendelsene innordner seg automatisk. 

 

visioORDER

Denne viser alle strø- og suppleringsordre basert på EDI- eller ERP-kommunikasjon. Her kan man enkelt legge til en ordre underveis ved leveransen. 

 

Systemet gir flere fordeler;

 

Økonomi

Hva hvis du kunne vite eksakt når produktet ankommer byggeplass? 

Hva om du kunne bli varslet om endringer i fremdriften av prosjektet i god tid slik at du kunne omstille produksjonen og i stedet ha god fremdrift på et annet prosjekt. 

Med oppdatert informasjon gir systemet mulighet for raskere omstilling og bedre inntjening! Det er lønnsomt!

 

Besparelser

visioPLANNER gir deg informasjonen du trenger for å effektivisere driften på byggeplass! Med bruk av systemet så kan du redusere dødtid, du får bedre fremdrift i prosjektet og dermed bedre lønnsomhet. Du vet hvor produktene er, du har oversikt over fremføring og du kan bemanne opp riktig ut fra hva som er dagens og morgendagens oppgaver. 

 

Vi er tilstede på Bygg Reis Deg. Du finner oss på stand D04-15. Kom innom for en prat og bestill en demo!

Kontakt oss for mer utfyllende informasjon

Jan Erik Evanger, CEO, mob. 90125050 eller jan.erik@apx-systems.com             

Morten Skinnarmo, Markedssjef, mob. 47994040 eller morten@apx-systems.com    

APX Systems AS
Nils Hansens vei 4 B
0667 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO990208840

Send til en kollega

0.032