23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Separatorer fjerner effektivt fuktighet fra dampen

Damp produsert i en kjele designet for å generere mettet damp har alltid litt fuktighet i seg. Selv om tørrhetsfraksjonen vil variere i henhold til kjeletype, vil de fleste dampkjeler med skall og rør produsere damp med en tørrhetsfraksjon mellom 95 og 98 %. Vanninnholdet av dampen som produseres av kjelen øker ved for eksempel høy vannstand eller høy ledningsevne.

Det er alltid en viss grad av varmetap fra manifolden, rør og rørkomponenter som får damp til å kondensere. De kondenserte vannmolekylene vil havne på bunnen av røret og danne en vannfilm. Damp som strømmer over dette vannet kan skape krusninger som kan bygge seg opp til bølger. Spissene av bølgene har en tendens til å bryte av, og kaster dråper av kondensat inn i dampstrømmen.

Effektiviteten til separatoren er et mål på vekten av det separerte vannet i forhold til den totale vekten av vannet som introduseres av dampen. Utenfor laboratoriet er det vanskelig å bestemme den nøyaktige effektiviteten til en separator da den avhenger av tørrhetsfraksjon av innløpet , væskehastigheten og strømningsmønsteret Erosjon av rørbend og vannslag er imidlertid et tegn på våt damp i rørene.

Les mer om separatorer.

Spirax Sarco AS
Vestvollveien 14 A
2019 Skedsmokorset
Skedsmo
Norge
Org. nr.: NO940612810

Kontaktperson

Send til en kollega

0.046