23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Pris og markedsinformasjon fra Tibnor

Les Tibnors pris og markedsinformasjon forJanuar 2024

Markedet generelt

De fleste er godt kjent med de utfordringene som er i det Norske markedet for tiden, spesielt innenfor visse segmenter som nye boligprosjekter. 
Tibnor´s erfaringer basert på tilbakemeldinger fra våre kunder er en opplevelse av ett delt marked, der fremdeles mange har ordreinngang og aktivitet på et akseptabelt nivå, da med noe kortere horisont enn normalen for de siste 2-3 år. Mens den andre halvparten har lav ordreinngang og skal, eller planlegger tiltak grunnet dette. Siste er spesielt innenfor bygg- bransjen. 

I følge Norges Bank regionale nettverksrapport, vil samlet produksjonsvekst være negativ for Q1-2024. Geografisk er det Østlandet og Midt-Norge som kommer svakest ut. Rapporten skriver videre om god vekst blant oljeleverandørene. Høye energipriser og god investeringsvilje, samt oljeskattepakken, bidrar til mye aktivitet knyttet til nybygging og videreutvikling av felt på Norsk sokkel.

Andre næringer som vokser er maritim industri, som har økt omsetning, verdiskapning og sysselsatte siden 2021, dette beskriver menon.no i sin analyse av Norsk maritim Industri 2023.   

Investeringene vil falle noe i 2024, samlet sett, selv med investeringer i olje & energi. Bedriftene investerer særlig i automatisering, energireduksjon og tiltak for å bli mer miljøvennlige, skriver samme rapport. 

DNB PMI innkjøpssjefindeksen justert for sesongsvingninger ble 49,9 for November, indikerer at industriaktiviteten var lite endret etter nedgangen i Oktober. Delindeksen for nye ordre, produksjon og sysselsetting steg og bidro positivt til hovedindeksen. 

 

Tilgjengelighet og prisutvikling på stål og metaller

Konsolideringen blant stålprodusentene fortsetter. Eurometal skriver at Japanske Nippon Steel kjøper US Steel og Italienske Acciaierie Venete kjøper Franske Ascometal sine 3 produksjonskapasiteter innen special steel, ifølge eurometal.net.

Videre har Europeiske produsenter redusert sin produksjonskapasitet, med 8,8 prosent januar til Oktober, sammenlignet med foregående år 2022. Råstålproduksjonen i samme periode ble redusert med 6,3% ifølge worldsteel.org.

Importen av stål til Europa ble bare utnyttet ca 60% av importkvotene. Det administrative rundt CBAM reguleringer gjør aktører er tilbakeholdne til eksport til Europa.

Ledetider på ny-produksjon anses å være normale innenfor de fleste produktområdene. Men det sees en økende trend både på grovplater og hot rolled coil / HRC, mye grunnet god etterspørsel på offshore og energi. Også lagerholdere og servicesentre har nye bestillinger for Q1. 

De europeiske stålverkene har varslet prisøkninger for Januar og Q1 over en periode, som også prognoseselskapene, eksempelvis MEPS og Platts har prognostisert gjennom høsten.
Eurometal har også varslet dette innenfor de fleste produktområder på sine nyhetssider. 

Drivkraften bak prisoppgangen er flersidig, spotprisene er stigende globalt, redusert import til Europa, sammen med lageroppbygging i Q1 er markedsregulatoren. 
Økende skrap og energipriser på lange produkter har presset prisen noe opp for Januar, melder prognoseselskapet Meps. Videre meldes samme for grovplater og HRC av samme årsaker samt økende jernmalm og kokspriser gjennom seneste måneder. Dette har satt press på marginene for stålverkene og ved dette ønsker prisøkning for Q1.

Rustfrie materialer er tilgjengeligheten og ledetider normale, pt er nyproduksjon Januar. Redusert etterspørsel i Europa og råvareprisutviklingen har holdt prisene nede, også fallende legeringstillegg har underbygget dette. På litt lengre sikt er leveranser fra Asia mer uklart, da EU har startet etterforskning med tanke på omgåelse av eksisterende antidumpingtiltak fra Taiwan, Indonesia, Tyrkia og Vietnam. Avgjørelse i saken forventes slutten av Q1-24, melder eurometal i nyhetsbrev. 

 

Hva tror vi fremover

Som beskrevet over har flere Stålverk meldt prisoppgang innenfor fleste produktområder.
Tibnor har allerede mottatt dette for Januar. Det forventes reguleringer for Februar og Mars. Også Norsk produsent melder prisoppgang basert på skrotpriser som stiger. 

Prisoppgangen i euro er høyere enn styrkelsen i den Norske kronen de siste dagene før Jul, slik nettoeffekten er likevel stigende. Et moment er lagerholdere som har kjøpt inn til en svak krone gjennom høsten, som igjen vil legge press på en prisøkning for Q1. Et utfordrende bygg og anleggsmarked, lageroppbyggingen er avtatt og usikkerhet i forhold til makroøkonomien vil trolig stabilisere prisene fra Q1.

Rustfrie produkter forventes et stabilt nivå på basispris fra Europeiske produsenter, selv om verkene ønsker økninger, støtter ikke et svakt marked dette. Usikkerheten ligger i bruk og miks av legeringstillegg. Tidligere var det kun Asia som praktiserte fastpris, men en økende trend i Europa gjør de månedlige endringene mer uforutsigbare. Også usikkerhet i forhold til containerfrakt fra Asia via Rødehavet og Adenbukta som opplever eskalering av kapring av skip, som igjen vil påvirke fraktkostnadene og ledetiden.

Tibnor har oppdatert sin markedsprisindeks på sin hjemmeside som dekker de fleste produktområder, og oppdateres månedlig. Her kan du sammen med månedlige prisreguleringer og markedsbrev følge stålmarkedet i Norge. 

Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med din lokale selger hos Tibnor eller sjekk vår portal for kundeunike priser.

Tibnor AS
Tevlingveien 15
1081 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO930388009

Kontaktperson

Svein Johansen
Salgsdirektør
+47 90140052 svein.johansen@tibnor.com

Send til en kollega

0.031