23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Jungheinrich med godkjente klimamål

Med sine klimamål anerkjent av Science Based Targets-initiativet (SBTi), markerer Jungheinrich seg som en miljøpioner, forpliktet til netto null klimagassutslipp innen 2050. Dette ambisiøse målet bidrar til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius, i tråd med Parisavtalen.

Forpliktet til nullutslipp
Jungheinrich forplikter seg til å redusere sitt miljøavtrykk drastisk innen 2050 med mål om netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden. Dette ambisiøse målet støttes av Science Based Targets-initiativet (SBTi), som anerkjenner selskapets lederskap og forpliktelse.

Dr. Lars Brzoska, konsernsjef i Jungheinrich AG, uttaler:
«Å oppnå denne bekreftelsen fra SBTi bekrefter vårt arbeid mot en bærekraftig fremtid og inspirerer hele vår bransje til å ta ansvar».

Realiserer bærekraft gjennom grønne tiltak
For å oppnå sine bærekraftsmål, setter Jungheinrich inn konkrete tiltak:

  • Overgang til 100 % fornybar energi i alle operasjoner
  • Fullstendig elektrifisering av truckflåten.

Samarbeid om miljøtiltak
Jungheinrich har evaluert over 700 av sine leverandører for å vurdere deres innsats i kampen for miljøet. De står for 75 prosent av Jungheinrich sitt innkjøpsvolum. Dette understreker selskapets søkelys på bærekraft. Ved å samarbeide nøye med disse leverandørene, sikrer Jungheinrich at hele forsyningskjeden bidrar aktivt til å nå deres miljømål.

En ny æra for bærekraft
Science Based Targets-initiativet (SBTi) har ikke bare anerkjent Jungheinrich sine klimamål, men også posisjonert selskapet som en foregangsfigur innen industriell bærekraft. Dette bekrefter selskapets rolle som en ledende aktør i å drive frem bærekraftig utvikling.

Ambisiøse mål
Jungheinrich tar tydelige steg forbi globale bærekraftsmål og demonstrerer et sterkt engasjement for miljøet. Med disse tiltakene sender selskapet et klart budskap til industrien om å prioritere miljøansvar.


Lær mer
For ytterligere detaljer om Jungheinrich sin bærekraftsstrategi og samarbeidet med SBTi, besøk: https://www.jungheinrich.com/en/sustainability/climate-protection-1532956 og https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action (søkeord: “Jungheinrich”).

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30
0596 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO914763436

Kontaktperson

Send til en kollega

0.032