23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

World of Concrete Europe 2024

World of Concrete Europe går av stabelen fra 24.-27. april 2024, samtidig med bygg og anleggsmessen INTERMAT Paris, og samler hele betongbransjens verdikjede rundt en utstilling og en kongress. Arrangementet blir utstillingsvindu for en næring som står samlet i utfordringene med å skape en bedre fremtid med reduserte utslipp av CO2. Ambisjonen er å løfte frem den enestående evnen til nyskapning som preger bransjen.

Kombinasjonen av utstilling og konferanse gir de besøkende full oversikt over bransjens omfattende og varierte tilbud, pluss et samlet bilde av de viktigste fremskrittene på det europeiske betong markedet når det gjelder produkter, teknikker, prosesser, applikasjoner og mye mer. 

World of Concrete Europe er en del av messetemaet Bygg, Engineering og Betong på INTERMAT Paris, og samler 200 utstillere, 2 000 besøkende og 500 konferansedeltakere. Alle de store europeiske bransjeaktørene vil være til stede og sammen skape en plattform for utveksling av erfaring, og samtidig presentere det komplette bildet av betong som et universelt, mangfoldig og innovativt materiale, midt i en miljømessig revolusjon.

Det indre utstillingsområdet . Her vil hele betongbransjen være på plass for å vise det komplette tilbud fra produksjon til praktisk anvendelse. 

• Materiell og utstyr i betong næringen                                                  • Anlegg og maskiner for betongproduksjon 

• Anlegg og maskiner for prefabrikkert betong                                  • Materiell og verktøy for spesial betong og dekorativ betong

 • Leveranse og materiell for bruk av ferdigblandet betong        • Betong materiale        

• Betong i en sirkulær økonomi                                                                      • Ny teknikk, nye tjenester og ny ingeniørkunst tilknyttet betong 

Diskusjonsforum og workshop  

Rundt det sentrale temaet grønn betong, tilbyr World of Concrete Europe en serie pedagogiske forelesninger og informative workshops om materialet og de ulike anvendelsesområdene.  Diskusjonsforumet legges opp av en styringsgruppe med ledende representanter for sentrale aktører og bransjeorganisasjoner. Gjennom et ti-talls forelesninger blir seks temaer som berører materialet og dets fremtid satt under debatt:                                                                                                                                   

·       Redusert utslipp av CO2: ambisjon og tidsramme for klimaplaner, nasjonale mål for kulldioksid-nøytrale samfunn, nye regelverk, internasjonal sertifisering og mye mer. 

·       Lavkarbonbetong: klinkerfaktoren, nye og mer miljøvennlige bindemidler, blandingsmidler (slagg, pimpsten m.m.) og klinkerredusert sement, grønn betong osv. 

·       Klimasmart logistikk: korte transportstrekninger, godsfrakt, attest fra sementprodusenter, ferdigblandet betong, fabrikk-klare løsninger osv. 

·       Produksjonsprosessen: senket energiforbruk, nye produksjonsenheter for sement med lavt kulldioksid, alternativbrensel, industrielle investeringer, lavere produksjons-temperatur osv. 

·       Sirkulær økonomi: ansvarsfulle innkjøp, gjenbruk, mer miljøvennlige steinbrudd, bruk av gjenvunnet ballast, gjenvinning av restprodukter, erfaringer fra byggeplasser o.l. 

·       Innovasjoner: sammensettinger, tilsatsmidlenes betydning for anvendelsen av grønn betong, konstruktive metoder for prefabrikkerte betong- og byggeelementer, modulbaserte konstruksjoner, 3D-printet betong osv. 

INTERMAT Innovation Awards 

Den niende utgaven av den internasjonale INTERMAT Innovation Awards vil fremheve materiell, teknikker, tjenester eller produkter som bidrar til utviklingen innen bygg-, infrastruktur- og materiellsektoren. Messens fem ekspertområder ligger til grunn for de fem konkurranseområdene, og et av dem er ”Anlegg, vei- og vannutbygging i betongbransjen”. World of Concrete Europe vil dessuten dele ut en egen spesialpris til et foretak som står for en unik innovasjon på betongmarkedet. 

INTERMAT PARIS
70, avenue du Général de Gaulle
92058 Paris La Défense Cedex
Oslo
France

Kontaktperson

JS
Joséphine Sconza
jsconza@promosalons.com

Send til en kollega

0.032