23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

INTERMAT PARIS 2024: Internasjonal fagmesse for bygg og anlegg - 24. 27. april 2024

Fire dager med fokus på morgendagens utslippsfrie teknologi og fremtidens datastyrte byggeplasser INTERMAT 2024 viser fremskrittene og de siste innovasjonene som franske og internasjonale produsenter av anleggsmaskiner og byggematerialer har utviklet for å få ned karbonutslippene i bransjen.

NYTT EKSPERTISEOMRÅDE: NY TEKNOLOGI & ENERGI

Årets nyhet på INTERMAT er et eget område for ny teknologi og energi. Målet er å ta felles grep om utfordringene ved omstilling til grønn og digital produksjon, og utvikling av energibesparende maskiner og materialer.  Hovedvekten blir lagt på utstyr som utnytter nye, alternative eller fornybare energikilder, som bio-drivstoff, elektrisitet, hydrogen osv., i form av overgang til elektrisk drift, løsninger for utslippsfri teknologi o.l. 

INTERMAT 2024: ET RIKHOLDIG PROGRAM

Her er noen av høydepunktene i det omfattende programmet:    

World of Concrete Europe Forum

WOCE, betongindustriens europeiske møtested, er vertskap for en serie faglige konferanser. Messen tilbyr alle som er involvert i betong-industrien en egen plattform for utveksling av erfaringer og perspektiver. Produsenter, premissgivere og brukere over hele spekteret møtes for å diskutere bransjens utfordringer.

 • Start-up Village

I hjertet av Teknologi & Energi-området, blir det bygget en Start-up Village i samarbeid med Impulse Partners, for å vise de siste innovasjonene. Det blir avviklet et løpende program med foredrag, debatter og demonstrasjoner, foruten praktiske demonstrasjoner av vellykket samarbeid mellom start-ups og tradisjonell industri.

Intermat Demo Zone: anleggs-maskinene i aksjon

Dette er en av de største attraksjonene på messen: et unikt utendørs område avsatt til demonstrasjoner for å presentere produsentene og deres utstyr i full virksomhet. TheDemo Zone vil omfatte innovativt utstyr for fremtiden, rettet inn mot utslippsfri produksjon basert på nye energiformer som elektrisitet.

ReBuild Ukraine Conference

Intermat 2024, i samarbeid med Business France og Premier Expo, vil holde en egen konferanse om Ukraina den 25. april. Konferansen tar for seg sentrale spørsmål i forbindelse med gjenreising av Ukraina som nasjon gjennom rekonstruksjon.

Industry Forum

Et eget område, Espace filière, er øremerket for tanker og diskusjon rundt lederroller. Her blir de mest fremtredende temaene i dagens bygg- og anleggsbransje tatt opp til behandling.

INTERMAT Academy

Dette er en møtearena som skal fremme forbindelsene mellom unge talenter og rekrutteringsbyråer, og samle jobbsøkere og arbeidsgivere rundt workshops, debatter, og møter.

Andre temaer som vil bli debattert, er bl.a. hvordan kunstig intelligens er i ferd med å få et gjennombrudd i byggenæringen.   

For mer informasjon, kontakt Promosalons Norge - T : 993 81 040 - E-post: jsconza@promosalons.com

 

 

 

 

INTERMAT PARIS
70, avenue du Général de Gaulle
92058 Paris La Défense Cedex
Oslo
France

Kontaktperson

JS
Joséphine Sconza
jsconza@promosalons.com

Send til en kollega

0.031