23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Pris og markedsinformasjon fra Tibnor

Les Tibnors pris og markedsinformasjon for April 2024

Markedet generelt

Aktivitetsnivået for industrien er fremdeles delt og segmentert, der Olje, gass og energimarkedet fremdeles har de beste rammebetingelsene siden 2016, fremkommer det av Norsk Industri sin konjukturrapport for 2024. Leverandørindustrien har økende marginer på prosjektene sine. Dette drevet av de internasjonale krisene siste år. Den høye aktiviteten vil fortsette i denne næringen skriver Norges Bank Regionalt Nettverk, rapport 1-2024. Den store driveren i innenlandsøkonomien, bygg og anleggsvirksomheten, er i den andre delen av skalaen med en forventning om betydelig nedgang i bygg & anleggsvirksomheten første halvår. 

ROT prosjekter, en del større infrastrukturprosjekter har motvirket enda større fall, beskriver samme rapport. Aktiviteten er også geografisk segmentert, hvor laveste nivået er på Østlandet og Midt Norge, og høyeste i Nord, basert på god utvikling i fiskeriene og turistnæringen.  

Prognosesenteret skriver i sin prognoserapport for bygg og anleggsmarkedet en volumnedgang i 2023 på 6,7% fra året før, og videre en nedgang på 3,9% for 2024. Men det forventes en økning i aktiviteten ila. andre halvår i år.

DNP PMI indeksen avtok til 50,8 i Mars. Rapporten beskriver situasjonen som følger:
«DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 50,8 i mars og indikerer dermed at industriaktiviteten steg videre, om enn forsiktig. Indeksen avtok imidlertid med 1,2 poeng fra februar. Det var betydelige skift i delindeksene. Indeksen for nye ordre steg med 2,6 poeng til 51,2. Denne indeksen har med unntak for noen få måneder ligget godt under 50 siden sommeren 2022. Sysselsettingsindeksen falt derimot med 5,6 poeng til 47. Denne indeksen har stort sett ligget godt over 50 de siste to årene. Også indeksen for produksjon avtok i mars, men denne endringen var mer i tråd med tidligere endringer»

Tibnor opplever nå en svak økning i etterspørselen innenfor flere segmenter. Etterspørsel innen infrastruktur, spesielt på VA anlegg er økende. Byggentreprenører fra Vest-regionen opplever vi jevn og god etterspørsel hos. Maritim sektor har bedring i ordreinngang, hvor aktivitetsnivået også oppleves som positiv.

 

Tilgjengelighet og prisutvikling på stål og metaller

Eurometal varsler at Thyssenkrupp skal kutte produksjonen med 1,5-2 millioner tonn pr år grunnet utfordrende marked og endringer i det europeiske stålmarkedet. Eurometal beskriver videre en lavere etterspørsel etter varmvalede coil hos europeiske verk, hvor korte leveringstider er tilgjengelig. 

Tibnor erfarer en normalisering av ledetider på bjelker grunnet svakere etterspørsel hos verkene enn forventet. Det ligger en usikkerhet hvor lenge dette vil pågå, da lagrene i europa er svært lave. Slik en økende etterspørsel, som også forventes, vil raskt kunne påvirke ledetidene. Vi opplever samme situasjonen på stangstål. Streik i Finland blant Transport og logistikk har påvirket leveringssituasjonen i Norden. Dette har også vært tilfelle i andre europeiske land. Streiken er nå avsluttet, men konsekvensene drar noe ut i tid.

Den forventede prisøkning på handelsstål som ble prognosisert inn mot Q1 kom som varslet, mens prisene gjennom Q1 ble mere stabil enn den forventede prisøkningen som var prognostisert i samme periode. Leveringssikkerheten på Rustfrie metaller har vært ustabile pga streik i Finland og Spania, som påvirket leveransene fra store aktører. Usikkerhet i prisbildet en periode har medført lave lagervolum i Europa. Leveringstider fra europeiske verk ligger i dag til Mai/Juni som er normale ledetider. I Tibnor sin egen prisindeks kan du se endringene i tidsperiode på produktnivå. 

 

Hva tror vi fremover

Forventninger til aktivitetsnivået vil ta seg opp gjennom 2. halvår, kommer frem gjennom flere undersøkelser som beskrevet ovenfor. Den største økningen vil først komme 2025 beskriver samme kilder. Tibnor erfarer nå forsiktig økning i volumene siste periode ift. Q1-2024. Tilgjengeligheten overordnet på stål vil holde seg stabilt så lenge dagens aktivitetsnivå er uendret.

Da de fleste prognoser viser noe positiv utvikling for 2. halvår også i Europa, kan enkelte produkt få påvirket ledetid da kapasitet er tilpasset dagens etterspørsel. Rustfrie metaller har noe utfordringer på enkelte produkter, som 2 m brede coil/plater. Vi tror på en forsiktig prisøkning, grunnet en lavere produksjon og økende etterspørsel. Andre faktorer som CBAM og sanksjoner mot Russland og Hviterussland vil kunne påvirke, eksempelvis i skrivende stund stiger prisen på aluminium kraftig på LME børsen grunnet rykter om ytterligere sanksjoner fra US og UK mot Russiske metaller.

Både S&P global platts og Meps sine siste rapporter beskriver en nedgang i skrotkostnadene for Mars, i forhold til 3 foregående måneder som lå på høyere nivå enn 2. halvår 2024. Samme analyseselskaper beskriver en forventning om mindre prisnedgang gjennom Q2. Videre prognostiseres en oppgang igjen i Q3 basert på økende etterspørsel, gjenomførte produksjonskutt og stålverkenes svake inntjening.

Den svake Norske kronen vil kunne motvirke forventet prisnedgang i Q2, samt forsterke prisøkningen i Q3, dersom samme utvikling blir stående eller fortsetter i samme periode. Tibnor orienterer om prisendringer hver måned og du kan følge utviklingen i vår egen prisindeks på vår hjemmeside. Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med din lokale selger eller sjekk vår portal for kundeunike priser.

Tibnor AS
Tevlingveien 15
1081 Oslo
Oslo
Norge
Org. nr.: NO930388009

Kontaktperson

Svein Johansen
Salgsdirektør
+47 90140052 svein.johansen@tibnor.com

Send til en kollega

0.031