23948sdkhjf

Bekymret Skanska-sjef: - Blir politikerne overivrige etter å ta ned aktiviteten i byggenæringen?

- Bransjen trenger mer forutsigbarhet! Slik det er nå, blir for mange prosjekter blir nå lagt på is. Det er ingen tjent med, mener konsernsjef Stein Ivar Hellestad,

VANSKELIG UFORUTSIGBARHET: Stein Ivar Hellestad forteller at det er den uforutsigbare markedssituasjonen som de fleste i næringen er opptatt av for øyeblikket.

- Nå er det viktig at politikeren i størst mulig grad bidrar til forutsigbarhet, slik at viktige samfunnsprosjekter på kort og mellomlang sikt kan bli realisert, mener Hellestad.

Det er mye usikkerhet knyttet til oppstart av nye prosjekter, og vi er oppriktig bekymret for om politikerne kan bli overivrige etter å ta ned aktiviteten i byggenæringen for å dempe presset mot økonomien, sier Stein Ivar Hellestad til Building Supply.

Mer uforutsigbarhet når prosjekter legges på vent

Stein Ivar Hellestad forteller at 2023 vil preges av at markedet nok er enda mer uforutsigbart enn fjoråret, både som følge av ettervirkninger av pandemi, krigen i Ukraina og den høye inflasjonen.

– Som alle andre ser vi at særlig boligprosjekter, men også andre prosjekter stoppes opp og legges på is, og selv om det kan virke som om prisveksten er i ferd med å avta på flere områder, er vi forberedt på et relativt stort utfallsrom når det gjelder utviklingen fremover, sier Stein Ivar Hellestad til Building Supply.

Samme strategi, men blikket litt lenger frem

Da Skanska-konsernet presenterte resultatet for 2022, ble det i Norge meldt om tidenes høyeste resultat målt i kroner.

– Det gode resultatet i 2022 kommer som en konsekvens av et langvarig godt arbeid med utvikling av vår portefølje. Når du har en variert og godt sammensatt portefølje med sunne og robuste prosjekter, og når i tillegg alle våre fire forretningsområder leverer positive resultater blir sluttresultatet bra, sier Hellestad.

I 2022 satset Skanska Norge på bærekraft, innovasjon og kompetanseutvikling, samt fokus på prosjektgjennomføring, kundepartnerskap og strategiske partnerskap. Det er tidligere uttalt at denne strategien skulle gjelde for flere år, noe Hellestad bekrefter.

– Strategien vi jobber etter har både en langsiktig ambisjon og en rekke konkrete mål vi skal oppnå på kort sikt. Vi vil jobbe mot de samme strategiske målene i 2023 som vi gjorde i fjor, parallelt har vi også blikket rettet lengre frem. Effekten av mange av investeringene vi gjør nå vet vi at vi først vil kunne høste fruktene av om noen år, sier Hellestad.

Slik investerer Skanska for å sikre vekst

De viktigste satsningsområdene til Skanska i Norge er knyttet til bærekraft og innovasjon.

– Vi ønsker å ta en ledende rolle i norsk næringslivs reise inn i lavutslippssamfunnet, og jobber systematisk mot å bli klimanøytrale innen 2045. Vi vil derfor fortsette å investere i innovasjon- og teknologiutvikling, kompetanseutvikling og industrialisering for å sikre bærekraftig økonomisk lønnsom vekst i årene som kommer, sier Hellestad.

– Våre investeringer er særlig knyttet opp mot innovasjon, teknologiutvikling og industrialisering. Dette gjør vi både for å nå våre bærekraftsmål og for å øke vår operasjonelle effektivitet og for å kunne levere teknologi og produkter som kan være med å utvikle hele næringen, sier Hellestad.

To gode investeringer knyttet mot innovasjon og industrialisering

Som et eksempel på dette trekker Hellestad frem Skanska sin investering i teknologiselskapet Ditio som digitaliserer informasjonsflyten innen anlegg.

– Vi gikk inn på eiersiden i Ditio i 2019 og potensialet i teknologien er enormt. Vi bruker Ditio i mer eller mindre alle våre anleggsprosjekter og jobber tett med Ditio om videreutvikling av teknologien. Vi er veldig godt fornøyde med utviklingen i Ditio og stadig nye selskaper i næringen vår begynner å få øynene opp for løsningene som Ditio leverer, sier Hellestad.

Hellestad trekker frem et annet eksempel på investering. Skanska rigger seg for fremtidig vekst innen industriell bygging og deres husfabrikk i Steinkjer er allerede blant landets største prefabrikasjonsprodusenter av elementer og moduler.

– Dette er et marked vi har vi stor tro på, og vi ønsker å utvide kapasiteten. Vi har lagt en plan om en trinnvis utvikling av fabrikken, og første trinn starter vi opp med i år. I løpet av året vil vi gjøre en investeringsbeslutning om vi skal gå videre til trinn 2 og 3 av denne planlagte utvidelsen, sier Hellestad.

Opphav og kilder: Intervju med Building Supply

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109