23948sdkhjf

AF Gruppen melder om for stor variasjon i enhetenes prestasjoner

BEDRE LØNNSOMHET: Amund Tøftum håper kontraktene AF Gruppen har inngått i 2022 vil sørge for en jevnere lønnsomhet. Det dreier seg om store og komplekse prosjekter.

Amund Tøftum er konsernsjef i AF Gruppen.

Han forteller til Building Supply at AF Gruppen i kategorien eiendom hadde for lavt salg i fjerde kvartal 2022 med kun inngått salgskontrakter på tre boliger. For året er det inngått salgskontrakter 89 boliger.

Likevel har Tøftum tidligere uttalt at det var vekst i fjerde kvartal, men at lønnsomheten har variert stort.

– Vi oppnår svært god lønnsomhet i store deler av konsernet i kvartalet, spesielt innenfor Offshore og Energi og Miljø, sier Tøftum.

Men det er også dårlig lønnsomhet tross svært gode resultater

Tøftum forteller videre at anlegg leverer en tosifret driftsmargin, og at Betonmast viser positiv utvikling og leverer et godt resultat i kvartalet.

– Innen Bygg og Sverige er den samlede lønnsomheten ikke tilfredsstillende på tross av at flere enheter i begge virksomhetsområdene leverer svært solide resultater, sier Tøftum.

Tiltak for å bedre situasjonen i 2023

Tøftum har tidligere uttalt at det er for stor variasjon i enhetenes prestasjoner, og at han ikke er ikke tilfreds med samlet lønnsomhet i 2022.

I løpet av 2022 har AF Gruppen inngått kontrakter for flere store, komplekse prosjekter med solid samfunnsnytte.

– Dette er viktige og utfordrende oppdrag vi kan påta oss fordi vi besitter rett kompetanse og gjennomføringsevne. God prosjektledelse, sterk fagkompetanse og grundig risikostyring gjør oss i stand til å levere gode resultater, hevder Tøftum.

Satsningsområder som vil prege fremtiden

– Vi bygger nytt og rehabiliterer for å ta vare på det som allerede er bygget. Arbeidet innebærer å søke nye, innovative metoder, forbedre den etablerte driften og utfordre etablerte sannheter, sier Tøftum.

Tøftum utdyper at innovasjonen for deres del, er forbedring av eksisterende virksomhet og utforsking nye løsninger, i kombinasjon med å utvise nysgjerrighet om de digitale mulighetene som oppstår.

– AF Gruppens strategi bygger på fire initiativer: fag og ledelse, kunder og leverandører, klima og miljø, samt innovasjon. For å lykkes med våre hovedmål for lønnsom vekst og sikkerhet, må vi videreutvikle oss langs disse fire aksene, sier Tøftum.

Den høye inflasjonen må ned

– Aktiviteten i norsk økonomi er relativt god, men vi ruster oss for et 2023 som kan bli krevende for deler av næringen, sier Tøftum.

– Bygg- og anleggssektoren er blant næringene som er påvirket av inflasjon og rentenivå, og utviklingen fremover avhenger blant annet av hvor lang tid vi bruker på å få ned den høye inflasjonen, sier Tøftum.

Næringen må fortsatt tiltrekke kompetanse

– Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, og bransjen kan by på store utviklingsmuligheter i årene fremover. Næringen er attraktiv og må fortsatt jobbe for å tiltrekke, utvikle og beholde både ledelses- og fagkompetanse, sier Tøftum.

Tøftum mener en grunnleggende forutsetning for lønnsom vekst er sikkerhet. Det betyr at alle skal komme trygt hjem fra jobb hver eneste dag. Alle som jobber i næringen, skal oppleve et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

Opphav og kilder: Intervju med Building Supply

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079