23948sdkhjf

Dødsulykke med spesialtransport på E6 - havarikommisjonen peker på for smal vei

Onsdag 20. april 2022 kolliderte en bred spesialtransport på vei nordover på E6 ved Selsverket først med et sørgående vogntog og deretter med en sørgående lastebil. Føreren av lastebilen omkom.

TUNG RAPPORT: Undersøkelsen har vist at kjørebanebredden ikke var tilstrekkelig bred til at spesialtransporten og fisketransporten kunne møtes uten at det medførte et sammenstøt, skriver Statens havarikommisjon (SHK) i en rapport publisert i dag.

Det var ikke mulig for spesialtransporten å plassere seg lenger ut til høyre i sitt kjørefelt uten å treffe kantstolpene langs veien under kjøring. SHK mener at tilgjengelig veibredde og utnyttelsen av denne ved det første sammenstøtet var en avgjørende faktor i hendelsesforløpet. 

Føreren av distribusjonsbilen hadde liten mulighet til å unngå sammenstøtet med bulldoseren, og føreren av spesialtransporten hadde liten til ingen kontroll over bulldoseren etter første sammenstøt. Hastighetsnivået og tilgjengelig stopplengde for både spesialtransport og lastebil etter første sammenstøt, kombinert med manglende muligheter for unnamanøvrering, førte til at sammenstøtet oppstod og til at føreren av lastebilen omkom.

LES HELE RAPPORTEN HER

Undersøkelsen har vist at kjørebanebredden ikke var tilstrekkelig, og at informasjon om dette var lite tilgjengelig for transportørene. Undersøkelsen har videre vist at de organisatoriske og systemiske rammene omkring bred spesialtransport på vei ikke er tilstrekkelige.

Havarikommisjonen mener at trafikantene ble satt i en særdeles vanskelig situasjon, og at det må etableres flere og bedre barrierer for å forhindre lignende ulykker.

Om ansvaret

Statens vegvesen innvilger transportruten som skal kjøres, og som det ikke kan avvikes fra, men ansvaret for gjennomføringen av spesialtransporten er tillagt transportøren.

Informasjon om utsatte møtestrekninger på grunn av veibredde inkluderes imidlertid ikke i dispensasjonen og er vanskelig tilgjengelig for transportøren. SHK mener at Statens vegvesen som forvaltningsorgan med alminnelig veiledningsplikt bør opplyse om dette. Dette tilsvarer høydebegrensninger ved underganger og tunneler og vektbegrensninger ved brupasseringer.

Undersøkelsen synliggjør et behov for ytterligere krav til merking og varsling for transporter bredere enn 3,0 m, og spesielt ved transporter som er så brede at lasten kan komme over i motgående kjørefelt.

Spesialtransportens aktuelle bredde er kritisk informasjon for møtende trafikanter, spesielt for møtende vogntog som har mindre plass å manøvrere på i eget kjørefelt.

Utvidet kompetanse?

Spesialtransport med følgebil innebærer søknad og godkjenning, sikkerhetsforberedelser og samhandlingsrutiner, i tillegg til at det krever utvidet bruk av tilgjengelig vei sammenlignet med vanlig tungtransport.

Dette tilsier at spesialtransportører og førere bør ha utvidet opplæring og kompetanse sammenlignet med det som kreves for normal tungtransport, men regelverket for spesialtransport viser hovedsakelig til utstyret som skal være i og på følgebilen og spesialtransporten.

SHK mener at bred spesialtransport gir grunnlag for obligatorisk opplæring, godkjenningsordning og/eller økte kompetansekrav, for førere av både følgebiler og spesialtransporter. 

LES HELE RAPPORTEN HER

SHK fremmer fem sikkerhetstilrådinger som følge av denne undersøkelsen.

Opphav og kilder: Rapport fra Statens havarikommisjon

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.097