23948sdkhjf

Revidert avløpsdirektiv øker behovet for rørfornying

Revideringen av EUs avløpsdirektiv stiller strengere krav til avløpsrensing i Norge.

BEHOV FOR OMFATTENDE RØRFORNYING: Fremmedvann overbelaster renseanleggene og fører til økte utslipp. Med rørfornying kan fremmedvannet på ledningsnettet reduseres.

Eirik Berntsen i Olimb Rørfornying forteller til Building Supply at det er et enormt etterslep på vedlikehold av ledningsnettet i Norge.

– For å sikre denne kritiske infrastrukturen fremover må gravefrie metoder være en del av løsningen. Rørfornying med strømpe er en metode som er vesentlig raskere og rimeligere å gjennomføre enn full oppgraving og rørbytte, med langt færre ulemper for omgivelsene, sier Berntsen.

Han legger til at en nytt direktiv ikke vil medføre et automatisk krav om fornying, men at dette er en prosess som vil gå over lang tid.

Inger Anita Merkesdal er redaktør i Vannfakta og har også en kommentar til Building Supply.

– Lekkasjene på ledningsnettet skal og må tettes, uavhengig av avløpsdirektivet. Lekkasjene fører til forurensing og at fremmedvann blir ledet til allerede overbelastede pumpestasjoner og renseanlegg. Det gir unødig slitasje, energibruk og CO2-utslipp, sier Merkesdal.

Hun forklarer videre at når man legger til snøsmelting og regnvann som kommer samtidig, vil faren for utslipp til resipient, via overløpet, økes betraktelig.

– Ved å redusere fremmedvannet vil det spares enorme kostnader og mengder CO2.-utslipp, og gjennom NoDig-løsninger kan tidsbruken og kostnadene for å utbedre avløpsledninger reduseres med 50-80 prosent. I tillegg reduseres eller fjernes belastningene på tredjepart, som beboere og næringsliv, hevder Merkesdal.

Installasjon strømpeforing mens trafikken går som normalt i Bygdøy Allé. Foto: Olimb Rørfornying.

EUs avløpsdirektiv er under revidering, og det vil stille strengere krav til avløpsrensingen i norske kommuner. Fremmedvann fører til store kapasitetsproblemer på ledningsnettet og økt belastning for avløpsrenseanleggene – disse er ikke dimensjonert for å håndtere de økte vannmengdene, og det urensede avløpsvannet kan slippe ut og forurense drikkevann, grunn og resipienter.

Det skriver Olimb i en pressemelding.

Dårlige rør øker mengden fremmedvann

Sprekker og brudd på vann- og avløpsrør gjør at lekkasjer, overvann og andre kilder til fremmedvann kan trenge inn på avløpsnettet og gi høyere risiko for forurensing. Dårlige vann- og avløpsrør kan også føre til at fremmedvann forurenser drikkevannsforsyningen, med påfølgende fare for liv og helse.

Oppgradering av renseanlegg er kostbart

Å oppgradere renseanleggene på grunn av fremmedvann er både unødvendig og dyrt. Investeringen norske kommuner må gjøre for at renseanleggene skal oppfylle de nye kravene vil øke vann- og avløpsgebyrene betraktelig, noe som i disse tider vil merkes ekstra godt for den jevne innbygger. Det bør derfor gjøres utbedringer på ledningsnettet – og det haster – men å grave opp og bytte rørene er kostbart, tidkrevende og ikke særlig bra for miljøet.

Enormt vedlikeholdsetterslep

I Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen er det definert at andelen fremmedvann som sendes til renseanleggene skal reduseres med 30 % innen 2030, og at vann- og avløpsledningsnettet skal ha en gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt på henholdsvis 1,2 % og 1,0 % frem til 2040.

Landsgjennomsnittet for fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger ligger på rundt 0,7 % de tre siste årene. Med denne fornyelsestakten vil det ta rundt 150 år å fornye hele ledningsnettet, og i mellomtiden vil fremmedvann fortsette å presse renseanleggene.

Rørfornying setter fart på ledningsfornyelsen

Den gode nyheten er at rørfornying kan utføres raskere, enklere og rimeligere enn full oppgraving og rørbytte. Rørfornying er også bedre for miljøet – med rørfornying blir den eksisterende ledningen benyttet som forskaling, uten behov for å grave opp og kjøre bort masser fra grøften.

Med rørfornying får de eksisterende ledningene samme levetid og tetthet som et nytt rør. Dette gir mindre fremmedvann som lekker inn og ut på rørene – og da reduseres også behovet for å oppgradere avløpsrenseanleggene.

Gravefri rehabilitering av rør og kummer

Strømperenovering av avløpsrør kan gjøres helt uten å grave, og lekkasjer fra vannledninger kan i mange tilfeller også løses med rørfornying. Med metoden tettilsluttet rør må det kun graves opp ved anboringene, men det gir likevel vesentlig kortere gjennomføringstid enn full oppgraving og rørbytte. Kummene er også et kritisk punkt for å forhindre inn- og utlekking av fremmedvann, og med rørfornying finnes det også gode løsninger for å rehabilitere kummer gravefritt.

Olimb Rørfornying AS har spesialisert seg på å fornye vann- og avløpsrør med minimal inngripen i grunn og bygg. I stedet for å grave opp eller rive ut gamle rør og montere nye, rehabiliterer vi rørene på innsiden av det eksisterende rørnettet. Dette gir kortere installasjonstid og mindre belastning for folk, miljø og infrastruktur. Selskapet er den største og eldste aktøren innen rørfornying i Norge. Olimb Rørfornyings danske eier, Per Aarsleff Holding AS, er bransjeledende i Europa.

Opphav og kilder: Intervju med Building Supply og pressemelding fra Olimb.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
E16 Bjørum-Skaret med gladsak: Fisk og bunndyr klarer seg bra!
Oransje farevarsel: Kantklippingen er innstilt
Østfold Lastebiltreff: 150 biler på Fredriksten Festning - med en liten bismak
Marthinsen & Duvholt fikk miljøsertifisert flomsikringsprosjekt i Mjøndalen
SE VIDEO: Se 14.000 tonn gå i bakken
Yrkessjåfør og maskinfører: Hvor vanlige yrker er det i Norge?

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094