23948sdkhjf

Mange jern i ilden på Isielva bruer

Det nærmer seg siste støp på nordgående løp av Isielva bruer. Når begge løp er ferdig, reiser et flott byggverk seg i 22.000 tonn betong, stål og asfalt.

NY OG GAMMEL BRU: De parallelle bruene på E16 Bjørum-Skaret, henholdsvis 228 og 241 meter lange inkludert landkarene, troner nesten 20 meter over landskapet.

Bruene bæres på fire slanke og runde søyler - klare til bruk når 8,4 km ny E16 mellom Skaret i Hole kommune og Bjørum i Bærum kommune etter planen åpner sommeren 2025.

Flytter trafikken over på ny bru

Men allerede denne sommeren skal trafikken på E16 flyttes over fra dagens Bjørum sag bru til nordgående løp av Isielva bru. De to konstruksjonene vil når de er ferdige framstå som ei bru. Den nye kolossen over Isielva på nær 22.000 tonn fordeles slik mellom de ulike elementene:

 • Betong: Ca 18.300 tonn
 • Stål: Ca 2.000 tonn (armeringsstål i betongen inkludert)
 • Asfalt: Ca 1.250 tonn

Det brukes mer enn 2000 tonn jern og stål i Isielva bruer på ny E16 over Sollihøgda. Foto: John Kjeken.

Sprenger gamlebrua

Isielva bru nordgående ferdigstilles sommeren 2023 slik at det kan settes trafikk på den. E16- trafikken som nå går på eksisterende Bjørum sag bru over Isielva flyttes over på ny nordgående bru i månedsskiftet juli/august 2023. Eksisterende Bjørum sag bru over Isielva rives med kontrollert nedsprenging i august 2023 da den må fjernes for at Isielva bru sørgående kan bygges.

Når Isielva bru sørgående løp er ferdigstilt, vil trafikken på E16 over Isielva flyttes fra nordgående løp til sørgående løp etter planen i november/desember 2024. Det er nødvendig for å ferdigstille Isielva bru nordgående løp helt: erstatte midlertidig rekkverk med permanent rekkverk, legge siste lag med asfalt og påføre endelig vegoppmerking på brua. Trafikken på E16 over Isielva vil gå på sørgående løp helt fram til hele vegsystemet åpnes for trafikk i 2025. Da vil nordgående og sørgående trafikk på E16 fordele seg på begge bruene.

Isielva bru får siste støp i mai og E16-trafikk i løpet av sommeren.

Isielva bruer blir 230-240 meter lange og er ferdige til bruk nå ny E16 Bjørum-Skaret etter planen åpnes sommeren 2025. Men alt i sommer blir det trafikk på den ene brua. Foto: John Kjeken.

Isielva bru nordgående: Brulengde inkludert landkar: 228,3 m, lengde bruplate: 206,7 m, lengde bruspenn: 205,2 m, areal bruplate: 1865 m2 (=areal mellom kantdragerne).

 • Totalt volum/vekt betong: 3543 m3 - 8502 tonn.
 • Totalt volum/vekt stål 115 m3 - 903 tonn
 • Totalt volum/vekt asfalt 234 m3 - 527 tonn
 • Totalt betong/stål/asfalt 3892 m3 -9934 tonn

Isielva bru sørgående: Brulengde inkludert landkar: 241,3 m, lengde bruplate: 222,6 m, lengde bruspenn: 219,3 m, areal bruplate: 2689 m2 (= areal mellom kantdragerne)

 • Totalt volum/vekt betong 4095 m3 - 9827 tonn.
 • Totalt volum/vekt stål 141 m3 - 1113 tonn.
 • Totalt volum/vekt asfalt 316 m3 - 716 tonn
 • Totalt betong/stål/asfalt 4552 m3 - 11656 tonn

Opphav og kilder: Pressemelding fra Statens Vegvesen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109