23948sdkhjf

Salget av anleggsmaskiner i 2023 likt med 2022, men med kraftig fall for nullutslipp

IKKE TUNGT MARKED: Salget av anleggsmaskiner tok seg opp i første kvartal 2023, gikk litt tilbake i andre kvartal - og er nå likt med et stabilt 2022 i samme periode.

I andre kvartal ble det solgt 1.356 maskiner, mot 1.400 maskiner andre kvartal 2022, vier en fersk statistikk fra MGF - Maskingrossisternes Forening .

Akkumulert for første halvår 2023 er fasiten dermed nøyaktig 2.400 solgte maskiner.

Nedgang på belter, oppgang på hjul - og vekst i tyngste klasser

Tilbakegangen i salget av gravemaskiner på belter fortsetter, og nedgangen i andre kvartal var på 22 prosent.

Til gjengjeld har gravemaskiner på hjul har nesten dobling i andre kvartal. Fra 73 maskiner i andre kvartal 2022, mens det i år er solgt 130 stykker i samme kvartal.

Når det kommer til vektklasser, er det særlig stor tilbakegang i lettere klasser:

  • 8 og 11 tonn 30 prosent ned
  • 14 – 16 tonn 33 prosent ned
  • 21-24 tonn 54 prosent ned

For maskiner mellom 28 og 33 tonn er det derimot en vekst på 12 prosent, og for de mellom 50 og 66 tonn en vekst på 63 prosent.

Artikkelen fortsetter under tabellen fra MGF som viser antall solgte i i alle maskinkategorier fra 2019 tom første halvår 2023 (større bilde i bilderullen i toppen av artikkelen).

Nedgang for minigravere, vekst for hjullastere

Selv om minigravere på belter har gått tilbake 14 prosent fra andre kvartal 2022 til 264 stykker andre kvartal i år, holder minigraverne stand som nest største underkategori av anleggsmaskiner i dette kvartalet.

Tilbakegangen er på de minste maskinene, mens de mellom 5 og 6 tonn har hatt en økning på hele 34 prosetn.

Fhor hjullastere peker pilene oppover med 11 prosent vekst sammenliknet med andre kvartal i fjor. Kvartalet endte med 260 solgte maskiner.

Hjullastere har jevn vekst i alle effektklassene, med unntak av klassen 150 – 175 hester, som har tilbakegang.

Nullutslippsmaskiner i fritt fall

Fra 2022 startet MGFs medlemmer å melde inn salget av nullutslippsmaskiner i kategoriene minigravere og gravemaskiner (inkluderer belter og hjul), og fra 2023 også kategorien hjullastere opp til 60 hk.

Salget av nullutslippsmaskiner var svakere enn ventet gjennom 2022, og dette fortsetter første halvår av 2023.

For gravemaskiner over 8 tonn viser første halvår tilbakegang på 31 prosent målt mot 2022. Det er kun 31 nye nullutslipps gravemaskiner i markedet i første halvår. For minigravere er tallene likt med 2022, med så langt i år er 18 nullutslippsmaskiner

MGF opplyser at de i denne sammenheng mener omleggingen av Enova-støtten vil føre til fortsatt tilbakegang i salget av nullutslippsmaskiner.

En rekke støttesøknader avslått

Andelen av nullutslippsgravemaskiner falt til 3,3 prosetn i første halvår. For minigravere er det en svak vekst til 3,7 prosent andel i år, mens den ferske statistikken for hjullastere under 60 hester er en andel på 41,7 prosetn nullutslipp.

Den sistnevnte kategorien har etter mai 2023 ikke lenger statlige støtteordninger for investering, men Oslo og Trondheim kommune har lansert lokale støtteordninger for maskiner som skal brukes i egne regioner.

Det er fortsatt ikke klart hvor mange maskiner som har fått støtte hos Enova ved første konkurranseutlysning i år, men MGF opplyser at blant de aktørene de har hatt kontakt med, har en betydelig andel søknader blitt avslått. 

En ny konkurranse om støttemidler fra Enova for batterikontainere er lansert, og vil gjøre infrastrukturen rundt bruk av elektrifiserte maskiner enklere. MGF opplyser at de er fornøyde med at denne støtten endelig ble lansert, men ser at også her har en rekke aktører fått lav uttelling på prosjekter.

Fremtiden er som alltid usikker

MGF opplyser at de fortsatt føler seg usikre på utviklingen i resten av 2023.

Økende renter og en utfordrende kronekurs, kombinert med brems i hytte og boligmarkedet og en rekke utsatte anleggsprosjekter, gjør at Maskingrossisternes Forening forventer en lavere investeringstakt utover høsten.

Opphav og kilder: Tall fra Maskingrossisternes forening

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079