23948sdkhjf

Olimb Rørfornying landet kontrakt på 49,5 millioner kroner

Strømperenovering sørger for gravefri rehabilitering i krevende naturområde

4.338 METER MED RØRFORNYING: Kontrakten ble signert i juli og omfatter gravefri rehabilitering av til sammen 4.338 meter avløpsfellesledninger med innvendig strømpeforing.

I tillegg skal det rehabiliteres 124 tilhørende kummer. Avløpsledningene har dimensjoner fra Ø150 mm til 700 mm.

Kontraktsverdien på 49,5 millioner kroner er trolig den største for et enkeltoppdrag innen strømperenovering, hevder Olimb Rørfornying. De vant kontrakten i konkurranse med andre tilbydere. Avtalen har en varighet på 60 uker etter oppstart.

Vanskelig tilkomst i skjørt naturområde

Makrellbekken og Mærradalsbekken renner gjennom bydel Ullern og Vestre Aker i Oslo. Bekkene ligger i naturområder med stort biologisk mangfold, tett vegetasjon og ulendt terreng. Mange av ledningene ligger tett opptil bekkene eller i skråningen ned mot bekken, og flere steder i private hager.

Av hensyn til naturområdet og den vanskelige beliggenheten til ledningene ønsker Oslo VAV at rehabiliteringen skal skje gravefritt og med begrensede naturinngrep.

Kum Makrellbekken og Mærradalsbekken. Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune.

Gamle og dårlige avløpsrør

Avløpsledningene er gamle og har korrosjon, innsig og inntrenging av røtter. Lekkasjer fra avløpsledninger kan forringe vekstvilkårene til det lokale biologiske mangfoldet og påvirke vannkvaliteten i vassdrag og fjord negativt.

Både ledninger og kummer skal rehabiliteres og tettes for å hindre innlekking av fremmedvann og utslipp av kloakk.

– Olimb Rørfornying har utviklet en omfattende verktøykasse som lar oss minimere inngrep i naturen og fjerne behovet for anleggsveier, sier Svein Rune Myhre, salgssjef for offentlig VA i Olimb Rørfornying. 

Bruker tre ulike metoder for strømperenovering

Under oppdragsutførelsen skal Olimb Rørfornying benytte tre ulike installasjonsmetoder for strømperenovering:

  1. innvrenging av filtforing ved hjelp av trykk og utherding med varm damp (steam),
  2. Innvrenging av filtforing ved hjelp av innføringstårn og utherding med varmt vann.
  3. Inntrekking av glassfiberforing og utherding med UV-lys.

Rørfornying sparer naturen og miljøet

Med rørfornying reduseres både avfallsmengde og utslipp betraktelig i forhold til graving og rørbytte. Anleggsperioden blir også vesentlig kortere.

– Med rørfornying gjenbruker vi de eksisterende rørene som en ressurs. Etter strømperenovering vil rørene og kummene vare i opptil hundre nye år, med samme tetthet og ringstivhet som om vi hadde lagt nytt. Slik kan vi sikre både samfunnskritisk infrastruktur, skjør natur og friluftsområder også for kommende generasjoner, sier Myhre.

Olimb Rørfornying AS har spesialisert seg på å fornye vann- og avløpsrør med minimal inngripen i grunn og bygg. I stedet for å grave opp eller rive ut gamle rør og montere nye, rehabiliterer de rørene på innsiden av det eksisterende rørnettet. Dette gir kortere installasjonstid og mindre belastning for folk, miljø og infrastruktur. Selskapet er den største og eldste aktøren innen rørfornying i Norge. Olimb Rørfornyings danske eier, Per Aarsleff Holding AS, er bransjeledende i Europa.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Olimb.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078