23948sdkhjf

Lyst ut: Oppgradering av Vågstunnel Rv.13 med opsjon for Suldalsporten

TUNGT OPPDRAG: Statens vegvesens avdeling for drift og vedlikehold har lyst ut konkurranse for RV 13 Vågstunnel i Rogaland.

Vågstunnel skal strosses til ferdig profil T8,5 (etter montert vann/frostsikring der dette er aktuelt). Eksisterende vann/frostsikring fra pel 200 til pel 837 skal erstattes med ny vann/frostsikring, samt suppleres i fuktige områder. Eksisterende belysning skal demonteres og remonteres på ny kabelbro. Festebolter fra Pel 200 til pel 840 skal etableres.

Ferdigstillingsfrist er 25. mars 2024. Byggherre ønsker at alt arbeid med strossing og sikring skal være ferdig innen desember 2023.

Noen av hovedoppgavene i entreprisen (Vågstunnelen):

Strossing fra pel 200 til pel 837. Mengder stross beregnes etter vedlagte skann i
vedleggspermen (eventuelle utfallsmengder skal også inngå).
Entreprenør må etter utført arbeid levere nytt skann til byggherren som dokumenterer fri kjøreboks T 8,5.
Massene etter stross tilfaller entreprenør og det er entreprenørens ansvar/kostnad
å levere dette til godkjent deponi. Entreprenør må levere dokumentasjon på
levering.

All arbeid/koordinering/søknad mm. iht trafikkavvikling skal inngå i denne
kontrakt og det er entreprenørens ansvar å få det gjennomført på en sikker/trygg
måte, med minst mulig belastning for trafikanter, lokalmiljø, etater og næringsliv.

Kontrakten omhandler fjerning av all gammel vann/frostsikring, estimerte
mengder som entreprenør må legge til grunn er: 3900 m2 (ca. 25stk parti), samt
oppsett av ny vann/frostsikring, estimerte mengder som legges til grunn
er: 6000m2 ny vann / frostsikring (jevnt fordelt).

Entreprenøren må beregne ca. 35 parti med ny vann / frostsikring, samt legge inn
alle kostnader til endeavslutninger / brannsikring og annet arbeid i forbindelse
med dette.

Byggherren informerer om at fra pel 0 til pel 200 så er tunnelen ferdigstilt og
estimerte mengder over i dette punkt inngår ikke i det området.

Utskiftet vann og frostsikring skal leveres til godkjent deponi etter prøvetaking.

Byggherre gjør oppmerksom på at ny vann/frostsikring skal ned til frostfri dybde
og det må beregnes å grave grøfter ved drens og rør.

Sikring med bolt som må påregnes i Vågstunnelen (fra pel 200 til pel 837 er
estimert til 1834 stk bolter (av disse er 1200 stk bolter 4 meters bolter til bruk heng og resterende 3 meters bolter.

Det skal monteres ny kabelbro gjennom hele tunnel (837 meter) og oppsett av nye
festebolter fra pel 200 til pel 837.

Opsjon Suldalsporten

Kontrakten inneholder også opsjon på tilsvarende arbeid i Suldalsporten, som er 733 meter.
Denne tunnelen har ikke noen omkjøringsmulighet, og ved opsjon ønsker byggherre at
arbeidet gjennomføres samtidig.

Strossmengde finnes utfra vedlagt skann i
vedleggspermen (byggherre ber entreprenør ta høyde for utfall). Mengder vann og frost er
estimert i rapport. TE må legge inn alle kostnader til arbeidssikring i portalene ved behov.

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125