23948sdkhjf

– Nei, er du gal! Der er jeg klinkende klar, vi må jo gjøre noe

TUNGT KOMMENTERER: Klimaet kommer uvanlig tett på store deler av Sør-Norge denne uken. Vi blir våte, vi som ikke er vant til slikt på Østlandet. Og «Hans» har så absolutt gjort det vått og vanskelig både for dem som eier vei og dem som vedlikeholder vei.

Så skal Tungt.no være forsiktige med å slå fast årsaken til at Hans oppsto, for vi har hatt både vær og ekstremvær tidligere. Men det som er helt sikkert er at klima er i vinden.

Den statseide entreprenørkjempen Mesta AS, skilt ut av Statens vegvesen for 20 år siden, er antagelig størst av aktørene som «drifter» rikseveier og fylkesveier. Etter reformen fra 2020 er det vanskeligere å måle «markedsandelen» på fylkesveiene, da kontraktsansvar nå ligger hos fylkene. Men for riksveiene vet vi at Mesta er klart størst med en andel  på 37 prosent målt i kilometer vei. Mesta AS omsatte i 2022 for 5,7 milliarder kroner, med resultat før skatt på 275 millioner kroner.

Sånt sett var det bra timing da Mesta-sjefen i forrige uke gikk ut i NRK og klaget på at Statens vegvesen er for svake på å stille klimakrav i sine innkjøp av driftstjenester.

Den kritikken ville Vegvesenet ha seg frabedt. - … vi er blant dem som er best i verden på å gjøre klimakutt, sa Dag Hoel, fungerende underdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen til NRK i samme sak.

Her på Tungt.no kan vi ikke annet enn applaudere det som et demokratisk sunnhetstegn når en stor statlig bedrift, markedsleder i sitt segment, og en statlig etat som legger de aller fleste føringer for segmentet, faktisk kjekler om tiltak og tempo i viktige saker.

Virkemiddelapparatet fra det offentlige er på sitt beste når ledende aktører står frem og setter ord på både problemer og muligheter og svakheter.

Men så skal vi heller ikke glemme at Mesta først og fremst er opptatt av å nå sine forpliktelser innen sin sektor – mens Statens vegvesen har sine mål de skal nå på en betydelig større skala. Og det er ikke alltid at de forpliktelsene spiller godt sammen selv om målsettingen er den samme.

Enhver bedrifts- og etatsleder må nødvendigvis prioritere å nå sine egne mål på mest effektiv. Selv med samme eiere, det norske folk, er det ikke Statens vegvesens oppgave å legge til rette for at Mesta når sine klimamål om å «være best på klima og miljø i drift av vei i Norge».

Så kan selvsagt staten og staten sitte der og kjefte på hverandre, men mer relevant er det å spørre om systemet er godt nok. Staten legger oppgaver ut på anbud, statens selskaper vinner anbudene…

«Hvorfor kan dere ikke kjøpe biogassbiler uten at det står i kontraktene?" spør NRK. "Fordi de koster 30 prosent mer enn diesel-lastebiler", svarer konsernsjef Røren.

Mesta AS gikk med et resultat før skatt på 275 millioner kroner i fjor, så den statseide bedriften kunne nok fått noen flere biogassbiler til i klimaregnskapet sitt uten at det hadde drept resultatregnskapet.

Etter at Mesta gikk til NRK, og før de sendte ut pressemelding om saken i går, har som kjent regjeringen kommet på banen og innført krav om 30 prosent klimavekting i offentlige anskaffelser. Sak på Tungt.no fra forrige uke.

Ikke det at Statens vegvesen var begeistret på forhånd. I februar i år svarte etaten regjeringen følgende: «Konsekvensen av et krav om 30 % vekt på miljø som tildelingskriterium vil etter Statens vegvesens syn være at samfunnets ressurser ikke benyttes effektivt».

Men anskaffelseskravet, som først gjelder fra 2024, løser i det minste en del av Rørens bekymringer fremover.

Fortsatt løst i luften er likevel det bastante, massive, overveldende, nærmest religiøse forholdet vi gjerne hører om at 5-årige driftskontrakter og andre offentlige kontrakter inngått ved anbud ikke kan endres i kontraktsperioden.

Det ligger tung juss bak dette – og stemmer selvsagt så lenge alt er ved det normale. Men vi lever også i tider hvor det normale stadig endrer seg. Klimaet kan være en slik uvanlig endring. Slutter det å snø i Norge, vil det jo være underlig om vi fortsetter å brøyte bare fordi kontrakten sier det.

Er endringer til klimakravene i pågående driftskontraktene så viktige som Mesta vil ha det til, er det fortsatt grep myndighetene kan ta, til den prisen det koster. Uansett hvilke grep som tas, kan Mesta fortsatt nå målet om å være best av de som deltar på samme vilkår.

Haakon Førde, redaktør

Opphav og kilder: En kommentarartikkel fra Tungt.no med en rekke kilder

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125