23948sdkhjf

Nor-log gjør det motsatte av Litra: Satser på biogass og bygger egne stasjoner

TUNG SATSING: Med sju nye fyllestasjoner i egen regi varsler Nor-log storsatsing på biogass. – Vi gjør det tross uklare signaler fra politisk hold, sier konsernsjef Lars Arne Brøttem til Tungt.no.

Den politiske toppledelsen tilkjennes ikke mye ære fra Nor-log. Konsernet har 1000 ansatte, hvorav 850 sjåfører og 1000 transportenheter bestående av trailere og kjøretøyer.

- Klimaministeren er på ville veier, slår Nor-log fast. Konsernet hadde opprinnelig satt en ambisjon om å være klimanøytralt i 2027. Det er et mål som ikke lar seg oppfylle. I dag har konsernet kun ni biogassbiler i drift.

- Vi når nok ikke målet i 2027. Det må utsettes litt, men innen 2030 er vi i mål, sier konsernsjef Lars Arne Brøttem. Nor-log er klar på at om målet nås i 2030, så skjer det ikke på grunn av statens klimapolitikk, men på tross av den.

- Det gis støtte bare til el og hydrogen, som for tiden er de minst virkningsfulle tiltakene for å nå målene i 2030.

Konsernsjef Lars Arne Brøttem i Nor-log

Igjen er det rammebetingelser og mangel på forutsigbarhet som utløser frustrasjon. Klimaminister Espen Barth Eide sa før sommeren at det finnes billigere og bedre løsninger (ekstern lenke) enn biogass for å få ned utslippene fra tungtransport på vei. Biogassen kan brukes bedre på andre områder enn på vei, er budskapet fra ham og andre i den politiske ledelsen.

Dette er ikke Brøttem og Nor-log enig i.

 - Energi er energi, og det er etter vårt syn helt feil om myndighetene bevisst forfordeler hvor energien skal brukes i det grønne skiftet – altså myndighetene innblanding i et ellers fritt marked. Vi mener at biogass er en helt nødvendig energikilde dersom en skal ha mulighet for nå klimamålene som er satt innen 2030.

- Hva er galt med rammebetingelsene fra det offentlige?

- Det viktigste er at staten ikke er klimanøytral. Det gis støtte bare til el og hydrogen, som for tiden er de minst virkningsfulle tiltakene for å nå målene i 2030. Dernest: (1) Uforutsigbarhet om veibruksavgiften til HVO. I løpet av de siste 20 årene har vi hatt fritak i to korte perioder før avgift ble innført igjen. (2) Støtten til biogass-fyllestasjoner ble fjernet altfor tidlig i fjor før det var mulig å tilby et nett for hele landet. Nord-Norge har svært liten eller ikke dekning. (3) Støtten til biogassbiler ble fjernet i vår. (4) Vi har bompengefritak for biogass bare i Oslo-ringen, og denne støtten er lovet i bare tre år til. Det gir ikke forutsigbarhet for kostbare investeringer. (5) Bompengefritak burde ha vært i hele landet i forutsigbar periode for å fremme investeringer i fylleanlegg og biler, sier Brøttem i et skriftlig svar.

Nor-log er ikke alene om frustrasjonen. I et intervju med NRK i forrige uke varslet adm.dir. Steinar Karlsen i Litra Gass at planen om å gå over til biogass for over 100 tankbiler, var stoppet.

– Vi hadde forventa å bli heia på og løfta fram og få hjelp, ikke bli sparka krok på, sa Steinar Karlsen i Litra Gass om Barth Eides uttalelser.

Men Nor-log lar seg ikke stoppe

Nor-log AS, som gjennom fusjon av ni transportselskaper det siste halvåret er Norges største veitransportselskap, vil derimot ikke la seg stoppe av det Brøttem kaller uklare signaler fra politikerne.

I stedet skal Nor-log bygge sju fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass. Fyllestasjon-selskapet har fått navnet Biogass Energi AS, og stasjonene skal stå klar i løpet av 2024. Biogass Energi AS er eid av energistasjonskjeden St1, Knapphus Energi og Nor-log selv, ifølge en nyhetsmelding fra St1 fra juni i år. Selskapet har fått 42 millioner i støtte av Enova til å bygge stasjonene.

Stasjonene plasseres strategisk i Sør-Norge for få gi best mulig dekning. Stasjonene er åpne for alle. Brøttem beskriver dem som en viktig del av infrastrukturen for biogass fyllestasjoner og det grønne skiftet i transportbransjen.

- En stor andel av langtransporten langs hovedveinettet i Sør-Norge blir dekket, sier Brøttem.

Miks av energiformer for å nå målet

Nor-log skifter ut 100 lastebiler hvert år til en verdi av 200 millioner kroner. Om fylleinfrastruktur for biogass og/eller el-lading hadde vært på plass, kunne alle disse kjøretøyene vært klimanøytrale. Kjøretøyene produseres allerede, og teknologien for el og biogass er moden, mener Nor-log.

Energimiksen, etter Nor-logs vurdering, er at «nærtransporten» ut til butikker og kjøpesenter kommer til å gå med elektriske kjøretøy i framtida. Brøttem sier at Nor-log kan ha dette på plass innen 2030 for sitt behov, men at det for bransjen som helhet vil ta noe lenger tid.

- Når er elektriske lastebiler for langtransport modne til å kunne tas i bruk i stor skala?

- Dette er usikkert. I dag finnes en bil med rekkevidde inntil 50 mil. Vår vurdering er at modenhet for langtransport må bestå både av el og biogass, kanskje også hydrogen i løpet av 2030-tallet, sier Brøttem.

Nor-log mener at selv om elektriske lastebiler blir gode nok til langtransport, vil biogass være en god utnyttelse av biomateriale fra norske kilder som husdyrgjødsel, matavfall og fiskeavfall samt fra restene fra skogdrift og trevareindustri.

- Dette er en sirkulær miljøkjede som fullt utnyttet kan gi nok energi for opptil 20.000 av landets 70 000 lastebiler bare ved å utnytte norsk biomateriale, heter det i en uttalelse fra konsernet.

Ikke redd for å få en verdiløs bilpark

Mens Litra Gass-sjef Karlsen i NRK-intervjuet sa at han tenkte at biogassbilparken hans sank med millioner av kroner i verdi da han leste hva klimaminister Barth Eide hadde sagt, er ikke Nor-log redd for å bli sittende igjen med biogassbiler få andre enn dem kan bruke.

- Markedet for gassdrevne biler i Europa er stort. Der går det tusenvis av biler drevet på LNG, altså naturgass, men metanet er det samme. Bilene er derfor omsettelig i annenhåndsmarkedet, sier Brøttem.

Opphav og kilder: Originalartikkel fra Tungt.no med pressemelding som basis

KLIKK for alle artikler i EKSTRA Tungt.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094