23948sdkhjf

Utekontroll: Fraktet 2000 kg sprengstoff for mye

TUNGT OG FARLIG: «Eit køyretøy som frakta farleg gods (ADR) hadde fleire grove brot på ADR-regelverket», slår en kontrollrapport fast.

Kontrollen ble holdt på Kjøs kontrollstasjon onsdag, og 124 tunge kjøretøy rullet over kontrollplassen. Rapporten var mer omfattende enn de normalt er, men det var ett tilfelle som skilte spesielt seg ut: En lastebil med sprengstoff.

Rapporten beskriver flere grove brudd. For det første var det to tonn mer sprengstoff i lasten enn dokumentene tilsa. På sprengstoffprodusentens nettside kan vi lese at beholderne veier 1000 kg hver, så etter alt å dømme var det to for mye av dem.

Mangellapper og anmeldelse

For det andre var det trøbbel på sikkerhetsfronten. Brannslukkerne som kreves til slike transporter, var gått over tida for årskontroll. I tillegg hadde sjåføren problemer med å åpne skapet der brannslukkerne sto.

Dermed var det dags for å skrive mangellapper. Skapdøra til brannslukningsutstyret var én mangel, og i tillegg fant inspektørene mangel på bremser og hjulavskjerming. Lastebilen ble ilagt bruksforbud fram til nye transportdokument var skaffet til veie.

I tillegg ble bedriften anmeldt.

Manglet YSK

Anmeldt ble også føreren av et vogntog som manglet yrkessjåførkompetanse. Slik det ofte er i kontrollrapportene fra Statens vegvesen, var det også her mer å finne etter at et brudd var avdekket.

I tillegg ble det nemlig ilagt bruksforbud på grunn av bruk av rattkule og manglende sikring av kjørebruer. Tekniske mangler ved vogntoget ble funnet på hjulavskjerming, sidehinder som var defekt og dårlig preging på kjennemerke.

Opphav og kilder: Kontrollrapport fra Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141