23948sdkhjf

E6-bruer med nedsatt fartsgrense: Se liste over hvilke ti bruer dette gjelder

TUNG FARTSGRENSE: Statens vegvesen har satt ned fartsgrensen til 50 kilometer i timen på ti bruer i Nord-Norge for å øke trafikksikkerheten.

Dette er bruer hvor det er behov for å skifte rekkverksstolper. Nedsatt fart i bruområdet reduserer faren for trafikkuhell, og vil også begrense konsekvensene dersom det skjer en ulykke.

Økt sikkerhet

– Det er ingen problemer med bæreevnen på bruene, men vi har avdekket at rekkverkene har skader eller mangler som gjør at de ikke fyller sin funksjon hvis det skjer en ulykke på brua. For å bedre trafikksikkerheten inntil rekkverkene er reparert, setter vi ned fartsgrensen i en periode, sier konstituert seksjonsleder Thea Eriksen i Statens vegvesen.

Fartsgrensen er satt ned, og bruene er skiltet med farevarsel og "Rekkverk mangler". På sensommeren i år gjelder dette ti bruer på riksvegene i Nord-Norge. Se listen under. Opprinnelig hastighet står i kolonnen til høyre. Nå er den satt ned til 50 kilometer i timen.

Fylke Kommune Bru Veg Hastighet
Nordland Lødingen Storelv E6 80
Nordland Sørfold Storelva kulvert E6 80
Troms og Finnmark Storfjord Skibotn E6 60
Troms og Finnmark Storfjord Skaiden E6 Overgang 80/50
Troms og Finnmark Harstad Sørvik midtre Rv. 83 Overgang 70/80
Troms og Finnmark Kåfjord Innerelva E6 90
Troms og Finnmark Tromsø Kalvebakken E8 80
Troms og Finnmark Porsanger Andersbekken E6 80
Troms og Finnmark Alta Sørelv E6 80
Troms og Finnmark Alta Kløftan E45 80

Skadene på rekkverket kan skyldes påkjørsel eller rust og avskalling. Flertallet av bruene er bygd i årene 1955 til 1960, mens den yngste er fra 1992.

Alle skal utbedres

De ordinære fartsgrensene på de aktuelle vegstrekningene varierer mellom 60 og 90 kilometer i timen. På noen av bruene er det gjennomført midlertidige sikringstiltak.

Det varierer hvor raskt Vegvesenet får reparert rekkverkene på bruene. I flere tilfeller er det snakk om enkel utskifting av stolper på rekkverket, og to av de ti bruene er nylig ferdig reparert.

Flere gjøres ferdig i løpet av høsten. Andre igjen har behov for større vedlikehold.
På fire av bruene er man nødt til å skifte ut kantdragere og hele rekkverket. Dette er et mer omfattende og kostbart arbeid, som krever planlegging, prosjektering og anbud. Målet er å få gjennomført dette arbeidet i løpet av 2024.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.532