23948sdkhjf

Rapport: Slappe EU-krav gjør at europeiske lastebilmerker vil tape til Tesla og Kina

FÅR TUNG KONKURRANSE: De kommende årene kan europeiske produsenter tape 11 prosent av markedet, heter det i en rapport fra Boston Consulting Group (BCG).

Studien har en tidshorisont på tolv år. I løpet av denne tida mener BCG at mer enn hvert tiende lastebilsalg kan gå til merker som Tesla og kinesiske BYD, på bekostning av europeiske merker som Volvo, Scania, Mercedes og MAN med flere.

Rapporten er lagd på oppdrag fra Transport & Environment (T&E), en uavhengig organisasjon som arbeider for nullutslipp fra transport. BCGs oppdrag var å se på følgene for økonomien i Europa ved den varslede overgangen til kjøretøy med nullutslipp, samt konkurranseevnen til de europeiske lastebilprodusentene.

For lave EU-mål vil gi tapt konkurranseevne, mener T&E

Analysen viser at med en langsom overgang til nullutslippskjøretøy innen tungtransport, vil europeiske produsenter tape 11 prosent markedsandel til konkurrenter fra USA og Kina fram mot 2035.

For sammenligningens skyld: Dette svarer til markedsandelen til Scania i Europa i dag.

Transport & Environment understreker at den eksakte effekten av konkurranse fra USA og Kina vil avhenge av hvordan markedet utvikler seg. Organisasjonen mener at CO2-målene satt av EU i dag er for lave i Europa til at de europeiske lastebilprodusentene vil satse på en rask omstilling til nullutslippslastebiler.

Dette kan bety at politiske beslutninger og subsidier i USA og Kina vil føre til at disse landene får en ledende rolle i utviklingen og produksjonen av lastebiler med nullutslipp. I sin tur vil det føre til at produsenter fra disse landene kan ta større markedsandeler.

Høye mål = sterke europeiske produsenter

På den annen side mener Transport & Environment at europeiske produsenter kan holde og kanskje styrke sin posisjon dersom målene for reduksjon av CO2 i Europa skjerpes. T&E mener at dette blant annet bør kombineres med at Europa sørger for sin egen batteriproduksjon i stedet for å importere batterier.

Med virkemidlene som T&E foreslår, vil lastebilprodusentene både kunne øke sysselsettingen og øke inntjeningen, ifølge rapporten. CO2-målene vil være et politisk kjerneelement «for å forsvare konkurranseevnen til den europeiske lastebilindustrien», mener T&E.

T&E foreslår at EU skjerper sine utslippsmål på følgende måte:

  • CO2-utslipppene i 2030 må ned med 65 prosent, i stedet for 45 prosent, slik Europakommisjonen foreslår
  • I 2035 må Europakommisjonen ha nullustlipp som mål for godstrafikken

Opphav og kilder: Rapport fra Boston Consulting Group på oppdrag fra Transport & Environment

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.068