23948sdkhjf

Statsbudsjettet slippes nå, og tunnelmilliardene drysser - kanskje

HULL I FJELL: Forslaget til statsbudsjett inneholder penger til oppstart av tre store tunnelprosjekter på europaveier.

Samferdselsdepartementet melder at det settes av penger til disse tre tunnelprosjektene i forslaget til statsbudsjett:

  • E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2
  • E134 Røldal–Seljestad
  • E6 Megården – Sommerset

Oslofjordtunnelen

Nytt løp i Oslofjordtunnelen har ifølge prognosen en sluttkostnad på 7 milliarder kroner. Regjeringen forslår at prosjektet skal delvis finansieres gjennom bompenger.

Før prosjektet kan starte, må Stortinget gi sin tilslutning.

Røldal-Seljestad

Prosjektet E134 Røldal–Seljestad har en sluttkostnad på rundt 4 milliarder kroner, ifølge en prognose. Også dette prosjektet skal finansieres delvis gjennom bompenger. En tunnel mellom Røldal og Seljestad vil bli nesten 13 kilometer lang.

E6 i Nordland

På E6 mellom Megården og Sommerset i Nordland skal det bygges flere nye tunneler. For å komme i gang, har regjeringen delt det som opprinnelig var ett prosjekt i to.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård understreker at dette ikke betyr at strekningen Sommerset-Mørsvikbotn blir lagt på is. Kostnadene for første byggetrinn er stipulert til 4,2 milliarder kroner.

E16: Penger til forberedende arbeid

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, som omfatter både ny E16 og ny Vossebane, skal ifølge forslaget til statsbudsjett tilføres penger til å videreføre forberedende arbeid og gjøre prosjektet klart til anleggsstart. Storprosjektet vil koste mer enn 30 milliarder kroner, ifølge en prognose.

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen settes det også av 100 millioner kroner til utvikling og forvaltning av IT-systemer. Dette gir en satsning på Nasjonal veidatabank, som skal være navet i fremtidens digitale veinett, skriver Vegvesenet.

Fra før er det kjent at regjeringen foreslår økt drivstoffavgift og økt innblanding av biodiesel, noe som vil gi en prisøkning på 27 øre per liter for diesel.

Opphav og kilder: Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094