23948sdkhjf

Kontrakt på to milliarder kroner: Nye Veier lyser ut E39 Mandal – Blørstad

FORELØPIG ENDEPUNKT: Til nå har Mandalskrysset vært foreløpig endepunkt for utbyggingen av ny, trafikksikker E39 vestover fra Kristiansand.

Nå blir det endring. I går ble konkurransen om å bygge E39 videre vestover fra Mandalskrysset lyst ut. Kontraktsverdien er over to milliarder kroner.

Det skriver Nye Veier i en fersk pressemelding.

Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny E39 mellom Mandal og Blørstad.

– Størrelsen og innholdet tror vi vil passe markedet godt, og at vi dermed får en god konkurranse. Kontrakten er basert på NS 8407:2011 med fastpris, og inkluderer en innledende fase med optimalisering og klargjøring, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Det gjennomføres først en kvalifikasjonsfase, hvoretter de tre til fem best kvalifiserte leverandørene vil bli invitert til å levere tilbud. Frist for å søke om kvalifikasjon er 31. januar 2024.

Lenke til utlysningen finner du HER.

Entreprisen består av omtrent ni kilometer firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. I tillegg skal det bygges drøye tre kilometer med tilførselsvei som kobler sammen dagens europavei ved Tredal til nytt veisystem. Også arbeider knyttet til omlegginger av lokale veier inngår i kontrakten.

Det foreligger ferdig reguleringsplan for strekningen. Planlagt byggestart er våren 2025 med ferdigstillelse høsten 2027.

– Ulykkesbelastet strekning skal erstattes med ny, trafikksikker vei. E39 er viktigste hovedvei mellom Kristiansand og Stavanger, både for næring- og persontransport. Med ny hovedvei løftes også trafikken ut av tettbebygde strøk, preget av overbelastet veisystemer gjennom Mandal by, sier Anette Aanesland, adm.dir i Nye Veier.

Mandal – Blørstad

 • Bygges i Lindesnes, Agder
 • 9 kilometer firefelts vei med fartsgrense 110 km/t
 • 3,5 kilometer tofelts tilførselsvei
 • Fullførelse av Mandalskrysset
 • Største konstruksjon: Bru over Mandalselva
 • Støyvoller
 • Viltpassasjer og -gjerder
 • Flere mindre brukonstruksjoner og kulverter
 • Tunnel
 • Av- og påkjøringsramper
 • Omlegging og nyetablering av lokalveier.
 • Pendlerparkering i Blørstadkrysset
 • Rundkjøringer
 • Antatt byggestart våren 2025
 • Veiåpning 2027

Opphav og kilder: Pressemelding fra Nye Veier.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095