23948sdkhjf

Forankringskammer 27 prosent: Dette skjer på Sotrasambandet akkurat nå

NYTTÅR PÅ SOTRASAMBANDET: Tungt følger milliardprosjektene. Dette er status for de ulike områdene.

Denne oppdateringen kommer fra Sotralink sine nettsider. Les mer om prosjektet HER.

Valen/Knarrevik

Sotra Link har startet forberedende arbeid med ny rundkjøring ved Liljevatnet barnehage. Oppstart på arbeidet er planlagt mot slutten av januar. 

Anleggsaktivitet ved fremtidige brofester. Fundamentering og sprenginger fortsetter.

Dette skal bygges i Knarrevik-området:

 • Nye Sotrabru
 • Indre Arefjord bruer
 • Knarrvikatunnelen
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Rundkjøring
 • Ny lokalveg

Kolltveit

Omlegging av trafikk på fv. 561 i mars 2024 (markert i grønt). Dette er den aller første ferdige delen av nye rv. 555.

 

Arbeid med kulvert har planlagt start i mars 2024 men forberedende arbeid fortsetter, som bygging av tørrsteinsmur, forskaling, betong- og armeringsarbeid. Det vil også være noe annen forberedende aktivitet i området. 

Arbeider og sprengning til ny Kolltveittunnel i vest, østlig tunnelportal og forskjæring fortsetter. 

Fremdrift på Kolltveittunnelen: (det jobbes fra vest til øst)

 • Kolltveit nord – 586 av 940 meter = 62 %
 • Kolltveit sør – 626 av 947 meter = 66 %

Trafikk Bildøybakken:

Oppstart av arbeid med å legge OPI-kanal langs Bildøybakken er planlagt til januar 2024, men SotraLink venter på tillatelse til å starte med arbeidet. Varigheten av arbeidet er 6-8 måneder.

Kolltveitmarka:

Gangkulvert fra Kolltveit boligområde under Skjergardsvegen til Kolltveitmarka er stengt. Undergang i vest kan benyttes, og alternativ tilgang er skiltet.

Masser fra tunnelen blir brukt til å fylle i Storavatnet på Kolltveit. Det er her vi kommer til å etablere den fremtidige omkjøringsveien på fv. 561. I henhold til planen skal fyllingsarbeidene være ferdig innen mai 2024.

Dette skal bygges i Kolltveit-området:

 • Ny Kolltveittunnel
 • Bildøybrua
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Kontrollstasjon for kjøretøy
 • Snuplass for buss
 • Høyspentomlegging

Arbeider og sprengning ved Bildøyhallen/skolen.

Arbeid rundt Bildøyhallen/skoleområdet fortsetter, og vil generere noe tungtrafikk i området. Det foreligger ingen nye oppdateringer siden 15. desember.

Dette skal bygges i Bildøy-området:

 • Bildøybrua
 • Straumsundbrua
 • Gang- og sykkelveg
 • Gangbru over rv. 555
 • Rundkjøring
 • Høgspentomlegging

Straumsundet blir stengt

Straumsundsbrua er planlagt som en firefelts veibru og skal ligge sør for og parallelt med eksisterende Straumsundet bru.

På nordsiden av dagens veibru skal det bygges gang- og sykkelbru. Begge bruene vil være flerspenns plassstøpte betongbruer. Byggingen starter med pelearbeid. 

Ved pelearbeid vil en lekter brukes til borerigger. Etter at 40 peler er boret, skal det støpes betong. Dette blir utført fra sjø innenfor avgrenset område.

På grunn av tunge løfteoperasjoner og anleggsrisiko vil Straumsundet i anleggsperioden være stengt for sjøtrafikk.

Planlagt oppstart uke 6, 2024. Forventet ferdigstilling uke 22, 2025.

Avkjøringsrampen på riksveg 555 fra vest mot Storskaret (fylkesveg 209) er stengt og skal forbli stengt for trafikk fram til Sotrasambandet står klart i juni 2027. All trafikk fra nord og vest til Straumeområdet, Kystbygarasjen, og Søre Straume må derfor gå gjennom Straume sentrum.

 

Bakgrunn for stengingen er arbeid med brosøyler til overgangsbro. Arbeidet pågår. Påkjøringsrampe til rv.555 og gangveien kommer til å bli midlertidig endret. De vil bli flyttet noen meter mot Stekervika. 

Forberedende arbeid til østre tunnelportal på Straumetunnelen pågår også i området.

Stovevatnet

Drenering av Stovevatnet og sprengning- og rivningsarbeid langs Skjergardsvegen pågår.

Dette skal bygges i Straume-området:

 • Straumsundbrua
 • Indre Arefjord bruer
 • Straumetunnelen
 • Underganger/bruer
 • Rundkjøring
 • Gang- og sykkelveg
 • Miljøgate
 • Nytt kollektivanlegg
 • Bussveg
 • Ny lokalveg
 • Høgspentomlegging

Drotningsvik vest

Nå arbeides det med bro i Drotningsvik.

Det pågår arbeid med tilkomsttunneler og forankringskammer til Nye Sotrabru, samt forberedende arbeid til tunnelportaler til den nye Drotningsviktunnelen.

Fremdrift:

Forankringskammer til Nye Sotrabru: 54 av 193 meter = 27 %

Tilkomsttunel for brotårn til Nye Sotrabru er ferdig. (Til venstre på kartet under)

 

Ved Stiavatnet fortsettes det med å fylle igjen området med steinmasser.

Omlegging av rv. 555 i forbindelse med Drotningsviktunnelen er påbegynt og vil ta omtrent to måneder å gjennomføre. 

Kipleskaret/Kiplevegen:

Arbeid med ny gang- og sykkelbro i området, samt tilkomstvei til arbeidsområdet er påbegynt.

Dette skal bygges i Drotningsvik-området:

 • Nye Sotrabru
 • Drotningsviktunnelen m/ramper
 • Bru over Janaveien
 • Gang- og sykkeltunnel
 • Gang- og sykkelveg
 • Rundkjøring ved Stiavatnet
 • Ny lokalveg

Storavatnet

Det er omlegging av trafikk til og fra Askøy.

Det ene kjørefeltet (vestgående retning) i Godviksvingene vil være stengt fra Olsvikkrysset til Storavatnet rundkøring.

Tunnelarbeidet så langt:

 • Drotningsviktunnelen (tunnelporten – det jobber fra øst til vest)
 • Drotningsviktunnelen nord – 52 av 1940 meter
 • Drotningsviktunnelen sør – 23 av 1942 meter
 • Drotningsviktunnelen per 11.01 2024.

Første sprengning til den østlige tunnelåpningen er ferdig.

Dette skal bygges i Storavatnet-området:

 • Drotningsviktunnelen
 • Tunneloppgradering
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Gang- og sykkeltunnel
 • Grøntanlegg ved Storavatnet
 • Rundkjøringer
 • Kollektivterminal
 • Innfartsparkering
 • Nytt lokalveganlegg

Arbeid med ny Sotrabru uke 2

  

Illustrasjon av Nye Sotrabru slik den skal se ut etter snaut fire år. Brua blir 29,5 meter bred med fire kjørefelt og sykkelvei med fortau.

Nye Sotrabru Øst

Grunnarbeider som innebærer rydding av vegetasjon, forskjæring og spregninger fortsetter. Forberedelser til tunnel og adkomstveier fortsetter.

Riggområdet i Søre Drotningsvik er ferdig opparbeidet. 

Det foregår også sprenging og graving til tårnfundament mot sjøsiden. Det er sperret av et område for båter mot fjellsiden. 

Nye Sotrabru Vest

Grunnarbeider fortsetter med rydding av vegetasjon, forskjæring og spregninger til forankringstunnel og adkomstveier.

Anleggsaktivitet ved fremtidige brofester på Knarrevik fortsetter med støping av brofester og forankringskammer til brofestene.

Støping av første brotårn:

Når støpingen av fundamentene er fullført, kan det bygges videre oppover. Brotårnene på begge sider av broen blir 145 meter høye.

Slik blir Nye Sotrabru:

 • Brua har et hovedspenn på 608 meter og en lengde på 901 meter.
 • Brua blir 29,5 meter bred med fire kjørefelt og sykkelveg med fortau.
 • Brotårnene blir 145 meter høye.
 • Det vil gå med 28.000 kubikkmeter betong for å bygge broen.
 • Brua er designet og prosjektert  av Norconsult for Sotra Link.

Opphav og kilder: Nettsidene til Sotralink.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11