23948sdkhjf

NAF har beregnet etterslepet til veivedlikehold, og det er enormt

TUNGT FORFALL: Vei-forfall og rassikring av fylkesveiene vil koste 166 milliarder kroner.

Det er et enormt etterslep på vedlikehold og rassikring av fylkesveiene, ifølge en pressemelding fra NAF. Totalt er etterslepet estimert til 166 milliarder kroner. Beregningen er gjort av NAF med bakgrunn i tall fra Statens vegvesen.

Statens vegvesen la i oktober frem tall som viser at det har bygget seg opp et forfall på om lag 105 milliarder i 2024-kroner. I tillegg kommer et samlet etterslep på skredsikring på 61 milliarder for fylkesveiene alene.

Her er oversikten for alle fylkene:

Buskerud: Forfallet på fylkesveiene i Buskerud er på rundt 6,3 milliarder kroner. I tillegg er det behov for skredsikring av fylkesveiene på 19 millioner kroner. 

Innlandet: Forfallet på fylkesveiene i Innlandet er på rundt 6,3 milliarder kroner. I tillegg er det behov for skredsikring av fylkesveiene på 215 millioner kroner. 

Vestland: Forfallet på fylkesveiene i Vestland er på rundt 19,5 milliarder kroner. I tillegg vil skredsikring av fylkesveiene koste 23,5 milliarder kroner. Totalt vil det koste 42,9 milliarder kroner å sikre veinettet i Vestland fylke.

Østfold: Forfallet på fylkesveiene i Østfold er på rundt 2,4 milliarder kroner. 

Vestfold: Forfallet på fylkesveiene i Vestfold er på rundt 2 milliarder kroner. I tillegg kommer skredsikring av fylkesveiene som vil koste 52 millioner kroner.

Akershus: Forfallet på fylkesveiene i Akershus er på rundt 2,3 milliarder kroner. I tillegg er det behov for skredsikring av fylkesveiene for 38 millioner kroner.

Telemark: Forfallet på fylkesveiene i Telemark er på rundt 6,4 milliarder kroner. I tillegg er det behov for skredsikring av fylkesveiene på 417 millioner kroner. 

Trøndelag: Forfallet på fylkesveiene i Trøndelag er på rundt 8 milliarder kroner. I tillegg er det behov for skredsikring til 136 millioner kroner.

Agder: Forfallet på fylkesveiene i Agder er på rundt 7,8 milliarder kroner. I tillegg er det behov for skredsikring av fylkesveiene på 770 millioner kroner.

Finnmark: Forfallet på fylkesveiene i Finnmark er på rundt 3,3 milliarder kroner. I tillegg vil skredsikring av fylkesveiene koste 4,8 milliarder kroner. Totalt vil det koste 8,1 milliarder kroner å sikre veinettet i Finnmark.

Rogaland: Forfallet på fylkesveiene i Rogaland er på rundt 5,4 milliarder kroner. I tillegg vil skredsikring av fylkesveiene koste 7,3 milliarder kroner. Totalt vil det koste 12,6 milliarder kroner å sikre veinettet i Rogaland.

Møre og Romsdal: Forfallet på fylkesveiene i Møre og Romsdal er på rundt 10,6 milliarder kroner. I tillegg vil skredsikring av fylkesveiene koste 4,1 milliarder kroner. Totalt vil det koste 14,8 milliarder kroner å sikre veinettet i Møre og Romsdal.

Nordland: Forfallet på fylkesveiene i Nordland er på rundt 14,5 milliarder kroner. I tillegg vil skredsikring av fylkesveiene koste 5,2 milliarder kroner. Totalt vil det koste 19,8 milliarder kroner å sikre veinettet i Nordland.

Troms: Forfallet på fylkesveiene i Troms er på rundt 9,9 milliarder kroner. I tillegg vil skredsikring av fylkesveiene koste 13,9 milliarder kroner. Totalt vil det koste 23,9 milliarder kroner å sikre veinettet i Troms.

Skal legge frem plan

Regjeringen lovet i Hurdalsplattformen å legge frem en forpliktende plan for å få ned forfallet på fylkesvei, skred og ras. Denne er ventet i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) som kommer før påske.

Men det er stort usikkerhet rundt tallene. Flere fylker var raskt ute og advarte om at de faktiske behovene kunne være større. Med flere fylker under oppsplitting er NAF bekymret for at det ikke er god nok kontroll med tilstanden på veinettet.

Slik er fylkesveiforfallet beregnet:

Anslagene er basert på Vegvesenets leveranser 3. oktober 2023. Tallene for vedlikeholdsetterslep er fordelt på nye fylker etter fordelingen av etterslepet i Vegvesenets rapport fra 2013. Deretter alle tall justert til 2024-kroner. 

Opphav og kilder: Pressemelding fra Statens Vegvesen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.533