23948sdkhjf

Evaluering: Utslippsfrie anleggsplasser må ha støtte, fungerer teknisk sett, men har utfordringer

SINTEF HAR EVALUERT: Det rent tekniske fungerer, men utfordringene handler om strøm og organisering.

SINTEF har evaluert flere pilotprosjekter gjennomført av Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR. Prosjektene har dreid seg om å utvikle og teste utslippsfrie anleggsplasser. Sintef har også evaluert Samferdselsdepartementets tilskuddsordning for slike prosjekter.

– Alt i alt ser vi et stort potensial for å oppskalere bruken av utslippsfrie løsninger, men det trengs mer koordinert innsats og kunnskapsdeling på tvers i bransjen for at det skal skje, sier Sintef-forsker Lillian Mathisen.

Strømproblemet

Mens det tekniske fungerer, peker mange på tilgang til strøm som et problem. Det handler både om det praktiske i å få strømmen fram til der maskinene skal lades, at strøm og effekt blir tilgjengelig i tide og om utfordringer i dialog med netteier.

Anleggsplassen har et mye kortere tidsperspektiv enn netteierne – de kan ikke vente på strømmen.

Andre utfordringer er av organisatorisk art: det handler om opplæring, beskrivelse av behov, bestilling, planlegging og anleggsdrift, ifølge en pressemelding om evalueringen fra Sintef.

«Viktige læringspunkter er derfor behov for mer tid til gjennomføring av pilotene og mer erfaringsdeling mellom deltakerne», mener Sintefs forskere.

Helt avhengig av støtte

Evalueringen viser at Samferdselsdepartementets tilskuddsordning har vært avgjørende for å teste og ta i bruk ny teknologi. Flere av intervjuobjektene mener tiltakene aldri ville blitt gjennomført uten økonomisk støtte.

Støtteordningen som er evaluert, har eksistert i to år. Støtten har i hovedsak gått til piloter som faser inn elektriske maskiner som alternativ til fossil-maskiner. Dette har vært piloter med få deltakere.

– Nå er tiden moden for å løfte blikket å få fram piloter som bidrar på andre områder enn det teknologiske. For eksempel kan geografi, type anlegg og organisatorisk og markedsmessig modenhetsgrad legges til grunn for utvelgelse av piloter i fremtiden, sier Mathisen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079