23948sdkhjf

Regjeringskvartalet: Får kun rive halve Y-blokken

Plan- og bygningsetaten gir Statsbygg rivetillatelse for nordre fløy av Y-blokka.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Oslo kommune torsdag.

– Vi mener at Y-blokka med Picassoutsmykkingen er internasjonalt unik, og klimagassberegninger for bevaring eller riving må gjennomføres, sier etatsdirektør Ellen de Vibe.

Vedtaket betyr at Statsbygg må gjennomføre klimagassberegninger før Plan- og bygningsetaten vil behandle rivesøknaden for søndre del.

– Manglende dokumentasjon av klimaberegninger koblet med statens egne, høye miljøambisjoner, redusert arealbehov, Oslo kommunes nylig vedtatte byutviklingsstrategi samt de høye kulturminneverdiene gjør at vi mener at staten bør revurdere riveplanene, sier de Vibe.

Riving av Y-blokka inngår i den statlig vedtatte reguleringsplanen for kvartalet. Å få på plass nytt regjeringskvartal er høyt prioritert for Norge og Oslo, og prosjektets fremdrift er viktig. Rammetillatelsen omfatter riving av Y-blokkas nordlige arm, samt deler av lokket over Hospitalsgate. Dette betyr at ombyggingen av Ring 1 ikke blir vesentlig forsinket, og sikkerhetshensyn er ivaretatt i samsvar med den vedtatte reguleringsplanen, heter det i meldingen fra Oslo kommune.

– Selv om riving av Y-blokka er forutsatt i den statlige reguleringsplanen, mener vi at bevaring av den resterende delen av Y-blokka, med de nye forholdene som har inntruffet, fremdeles fremstår som et reelt utbyggingsalternativ, sier de Vibe. Om riving er klimamessig forsvarlig, vil vi først vite når klimagassberegningene er utført. Det er da vi kan ta endelig stilling til rivesøknaden, sier de Vibe.

I en kommentar til Teknisk ukeblad understreker de Vibe at Plan- og bygningsetaten ikke har avvist riving totalt, men at de heller har bedt om mer dokumentasjon: 

– Dette er en ordinær byggesak, som kan påklages til Fylkesmannen. Den kan påklages av tiltakshaver, men også av noen som for eksempel måtte mene at det er feil å rive nordenden av blokka, sier de Vibe til Teknisk ukeblad.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.156