23948sdkhjf

Brannsikkerhet i en moderne byggebransje

De siste 30 årene har det vært en positiv utvikling i Norge når det gjelder brann. Antall omkomne og skadde har gått betydelig ned, det er færre storbranner, og utbetalingene fra forsikringsselskapene viser kun moderat økning.

- Denne positive utviklingen henger sammen med skjerpede myndighetskrav, økt kunnskap om brann og større ansvarsbevissthet, skriver selskapet FireSafe i en melding. 

- Likevel vet vi at en brann kan ramme plutselig og brutalt med fatale konsekvenser. Vi ser at måten man etterforsker og lærer av branner med tanke på hvordan vi bygger, innreder og vedlikeholder byggene våre har en del å gå på sier Morten Ameln, adm. dir. i Firesafe AS.

Nå inviterer han til Brannsymposium i Oslo, hvor to dager vies til kompetanseheving innen brannsikkerhet.

- Samfunnet er i endring, fokus på miljø og bærekraft griper inn overalt, nye byggemetoder tas i bruk, og byggene brukes forskjellig. Dette påvirker også hvordan bransjen må jobbe med brannsikkerhet fremover.

- Hva betyr det for eksempel for brannsikkerheten at el-biler tar over for fossile biler? Kan vi bygge høyhus i tre? Hvordan skal sikker rømning ivaretas når byggene skal være tilgjengelige for alle, også mennesker med nedsatt funksjonsevne? Hvilke utfordringer står vi foran i fremtiden? Dette er noen av spørsmålene vi stiller og ønsker å bidra til å belyse, sier Morten Ameln.

I tillegg er Byggteknisk forskrift, TEK 17, hovedsakelig bygget opp rundt funksjonskrav, det vil si overordnede formål eller oppgaver som skal oppfylles i det ferdige byggverket.

Dette åpner for større frihet, men krever også mer av den som skal bygge eller bruke et bygg. Man må vite hva man skal ha og følge opp at man får det man har bestilt. Samtidig stiller lovverket tydelige krav til ditt ansvar som eier eller bruker av et bygg når det gjelder brann, og Ameln er bekymret for at enkelte eiere ikke er bevisst på hva dette ansvaret krever av dem.

- Det er mange i Norge som i ulike roller og funksjoner, hver dag jobber for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. Vi tror deling av kunnskap og kompetanse om brann er nyttig, avslutter Ameln.

I år arrangeres Brannsymposium for 13. gang og denne gang på Grand Hotel i Oslo. Aktører fra ulike deler av bransjen, eiere, entreprenører, brukere, myndigheter, konsulenter og studenter samles for gjensidig læring og diskusjon av aktuelle problemstillinger innen brannsikkerhet.

Noen av temaene er:

  • Når er brannsikringsarbeider i eksisterende bygg søknadspliktige?
  • Riktig bestilling gir bedre resultat - krav til bestillerkompetanse 
  • Tilsyn som virkemiddel for økt brannsikkerhet
  • Brannvernlederen er død, leve brannvernlederen!
  • Får du det bygget du har bestilt?
  • Høyhus i massivtre – utfordringer og muligheter i forhold til brann
  • Hva med taktil merking?

OM BRANNSYMPOSIET

Brannsymposium er et bransjetreff med sentrale og engasjerte foredragsholdere fra myndigheter, brannvesen, offentlige og private byggeiere. Årets Brannsymposium går av stabelen 22.–23. oktober på Grand Hotel i Oslo.

Mer info på https://www.firesafe.no/article/veien-mot-bedre-brannsikkerhet

Eller her: Firesafe Brannsymposium 2019

Dato: 22.-23. oktober

Sted: Grand Hotel, Oslo

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078