23948sdkhjf

1 av 2 mangler opplæring i bruk av verneutstyr

Nær halvparten av norske industriarbeiderne sier de sjelden eller aldri har fått opplæring i bruk av verneutstyr på jobb. 

Det kommer frem i den fersk rapport fra Skydda Norge og Sifo Kantar.

Rapporten "Sikker arbeidsplass" bygger på en omfattende undersøkelse hvor 450 arbeidere og 200 verneombud i industrisektoren har svart på detaljerte spørsmål knyttet til sikkerhetskultur, arbeidsulykker og bruk av verneutstyr. Undersøkelsen ble gjennomført i august 2019.

Ifølge rapporten svarer nær halvparten av norske industriarbeidere at de aldri har fått opplæring i bruk av personlig verneutstyr, eller at de kun har fått opplæring på ansettelsestidspunktet. 

Dette skriver Skydda i en pressemelding.

Videre viser tallene at 1 av 4 norske industriarbeidere er usikre på om de har tilstrekkelig kunnskap om personlig verneutstyr. På spørsmålet “Har dine kollegaer tilstrekke kunnskap om personlig verneutstyr?” svarer 1 av 3 "nei" eller "vet ikke. 

I rapporten kommer det frem at en stor andel av både industriarbeidere og verneombud ikke føler det er noen fullt utviklet sikkerhetskultur på arbeidsplassen deres.

- Resultatene er ikke overraskende for oss som jobber med dette daglig, og det viser at bransjen åpenbart har en vei å gå når det gjelder både holdninger og opplæring. Denne undersøkelsen viser at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre. Jeg kan ikke poengtere kraftig nok hvor viktig det er at ledelsen i industribedriftene har fokus på å skape god sikkerhetskultur, sier Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge.

Her kan du laste ned industrirapporten

DAGLIG LEDER I SKYDDA NORGE: Vegard Aune.

Ifølge Arbeidstilsynet skal arbeidsgiver sørge for at ansatte får forståelig informasjon (på et språk ansatte forstår) og nødvendig opplæring i bruk av verneutstyret før utstyret tas i bruk. 

Det er arbeidsgiver som har ansvar for arbeidsmiljøet i virksomheten, men samtidig påpeker Arbeidstilsynet at det er viktig for arbeiderne å være en aktiv medspiller: Krev å få opplæring så tidlig som mulig!

- Nøkkelen er å sikre god opplæring, bygge gode holdninger, kartlegge risikofaktorer og ha gode risikoreduserende tiltak. På den måten sikrer vi tryggere arbeidsforhold og resultatet er at færre ansatte blir syke eller skadet på jobben. Det gir mer lønnsom drift og lavere skadefravær. Alle tjener på riktig HMS, understreker Vegard Aune. 

Fem råd om roller, ansvar og kunnskap:

1. Utnevn egne grupper med ansvar for sikkerheten. Gruppen bør inneholde representanter fra flere avdelinger og nivåer for å skape en bred forståelse og sterk forankring.

2. Kvalitetssikre at alle medarbeidere får relevant og kontinuerlig opplæring i arbeidsmiljø- og sikkerhetsrutiner. Dette gir en sterk kultur som tar sikkerhet på alvor.

3. Skap gode daglige rutiner for sikkerhet. Involver medarbeiderne i risikoanalyser og bygg engasjement rundt temaer gjeldende arbeidsplass og personlig verneutstyr.

4. Gi de ansvarlige rette forutsetninger For trygge og gode arbeidsplasser forutsettes det at de ansvarlige og arbeiderne har god kompetanse, tydelige rutiner, samt tid og ressurser til å fokusere på sikkerhet og riktig verneutstyr.

5. Gjør det enkelt å velge rett utstyr. Bruk gode, synlige og enkle instruksjoner på arbeidsplassen som beskriver risiko og hvilket verneutstyr som skal brukes. 

Opphav og kilder: Pressemelding fra Skydda

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094