23948sdkhjf

Rekordresultat for OBOS

Resultatet for OBOS før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner i 2018.

- Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring, skriver selskapet i en melding.

Verdijustert egenkapital er 45 128 millioner kroner. Bokført egenkapital er 25 979 millioner kroner.

– De gode resultatene styrker OBOS’ muligheter til å oppfylle sitt hovedformål om å bygge flest mulig boliger og levere gode tjenester til kunder og medlemmer. Resultatet gir et solid grunnlag for videre vekst, i tillegg til egenkapital som buffer mot markedsvariasjoner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Godt resultat fra boligutvikling og store tomteinvesteringer 

Resultatet innenfor boligutvikling før skatt ble 1,32 milliarder kroner mot 1,51 milliarder kroner i fjor. Resultatnedgangen skyldes primært lavere produksjonsvolum og et krevende marked i småhussegmentet i Norge og Sverige.

Korrigert for partnernes andel av prosjektene ble det i 2019 solgt netto 2855 boliger, en vekst på to prosent fra 2018.

Det ble igangsatt netto 2769 boliger som er en reduksjon på 6 prosent fra 2018. OBOS hadde netto 4 277 boliger under produksjon, en reduksjon på 13 prosent fra 2018, blant annet som følge av en større andel prosjekter i samarbeid med andre.

Dette medfører at verdiskapningen i 2020 og 2021 vil være på lavere nivåer enn de siste årene.

 – Markedsutsiktene i både Norge og Sverige er positive og gir grunnlag for videre offensiv satsing for OBOS. Den viktigste forutsetningen for å lykkes med dette er å ha mange nok byggeklare prosjekter i sentrale vekstområder. OBOS har derfor hatt et høyt investeringsnivå i 2019. Det er kjøpt tomter som kan gi ca. 5 400 boliger innenfor en samlet investeringsramme på 3,4 milliarder kroner. Blant de viktigste investeringene er satsingen på Hinna Park i Stavanger og flere større prosjekter i Stockholm, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

 

Opphav og kilder: Pressemelding

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11