23948sdkhjf

Giganten tar grep – vil utvide tilstedeværelsen i Norge

NRC Group la onsdag frem resultatene fra en omfattende strategioppdatering som ble avsluttet ved årsskiftet med en tydelig ambisjon om å bli en ledende nordisk aktør innen bærekraftig infrastruktur.

- For å nå dit skal selskapet øke lønnsomheten, utnytte sin etablerte og sterke markedsposisjon til å skape organisk vekst samt utvide tilstedeværelsen og tjenestetilbudet i Norge, Sverige og Finland, skriver selskapet i en melding.

Et viktig ledd i denne strategien er å styrke organisasjonen ved å tiltrekke og beholde sterke ledere, dyktige prosjektledere og kompetente fagarbeidere. NRC Group har satt som langsiktig ambisjon å omsette for 10 milliarder kroner i 2024 med en driftsmargin før amortiseringer (EBITA) på 7%.

- Vi har en sterk posisjon i voksende markeder som drives av megatrender som befolkningsvekst, urbanisering og bærekraft. For oss dreier det seg om å ha de riktige folkene, å vinne de riktige prosjektene til riktig pris og gjennomføre dem på en god måte. Med det fundamentet på plass kan vi gå etter organisk vekst og selektive mindre oppkjøp som styrker vår virksomhet, sier Henning Olsen, konsernsjef i NRC Group. 

- Videreutvikling av organisasjonen er helt sentralt for at vi skal nå våre langsiktige ambisjoner, fortsetter Henning Olsen.

NRC Group la samtidig frem resultatene fra fjerde kvartal 2019, der selskapet leverte sterk vekst og ordreinngang i kvartalet, samtidig som driftsresultatet preges av marginjusteringer på enkeltprosjekter, hovedsakelig tilknyttet prosjekter i Sverige og i jernbanevirksomheten i Norge.

Selskapet har allerede i løpet av året iverksatt tiltak for å styrke organisasjonen og bedre lønnsomheten, inkludert skifte av ledelsen i Sverige og i den norske jernbane-virksomheten.

- Vi leverer gode resultater i flere deler av virksomheten, med vekst og tilfredsstillende marginer i både Finland og i anleggs- og miljøvirksomhetene i Norge. Samtidig er vi ikke tilfreds med resultatene i enkelte andre deler av organisasjonen og har tatt grep for å snu utviklingen og øke lønnsomheten i disse. Det er igangsattmålrettede tiltak for å styrke prosessene på prosjektutvelgelse, kalkulasjon og prosjektgjennomføringen, sier konsernsjef Henning Olsen i NRC Group.

Selskapet har i tillegg igangsatt et program for å redusere faste kostnader med 55 millioner kroner årlig, som sammen med andre tiltak på konsern- og landnivå skal styrke driften og posisjonere NRC Group for fremtidig vekst. Hovedfokus for 2020 vil være lønnsomhet fremfor vekst, og selskapet venter derfor at inntektene i år vil være på linje med 2019.

NRC Group hadde en omsetning på 1,66 milliarder kroner i fjerde kvartal, og nesten 6,2 milliarder kroner for 2019 som helhet. Det er nær en dobling for året målt mot 2018, hovedsakelig som følge av oppkjøp og organisk vekst i Norge og Finland.

Ordreboken var på 7,2 milliarder kroner ved utløpet av året. Selskapet vant nye kontrakter verdt mer enn 1,9 milliarder kroner i fjerde kvartal og nesten 8 milliarder kroner totalt i 2019.

Driftsresultat før amortiseringer og kostnader i forbindelse med oppkjøp var på 70 millioner kroner i 2019 etter å ha bokført marginjusteringer på 110 millioner kroner mot slutten av året knyttet til enkeltprosjekter innen jernbane- og entreprenørvirksomheten i Sverige og jernbaneprosjekter i Norge.

Prosjektene med marginjusteringer stammer fra anbud som ble levert før ny ledelse og nye anbudsprosesser var på plass i Sverige og i jernbanevirksomheten i Norge.

Opphav og kilder: Pressemelding

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078