23948sdkhjf

Skanska skal bygge for Helse Sør-Øst

Etter at Helse Sør-Øst RHF nå har undertegnet kontrakt med Skanska Norge AS kan arbeidet med et nytt bygg for psykisk helsevern i Kristiansand starte opp.

– Selv om mange ressurser brukes i arbeidet med koronaviruset, har vi et ansvar for at ikke alt annet stopper opp. Det er viktig for pasienter og ansatte ved Sørlandet sykehus at vi kommer i gang med bygging nå, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Hun viser til at  helseforetaket er en viktig samfunnsaktør og at byggingen vil bidra til å opprettholde aktiviteten i økonomien og sørge for arbeidsplasser både for dem som er direkte involvert og for dem som leverer varer og tjenester til prosjektet.

 Vellykket samspillfase

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 30. april forprosjektrapporten for nybygg psykisk helse i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF. Prosjekteringen er gjennomført i samspill med Skanska Norge AS og med samhandling fra ansatte og brukere i Sørlandet sykehus HF.

– Det har vært en meget vellykket samspillsfase, preget av åpenhet, tillitt og prosjektets felles mål i sentrum. Nå ser vi frem til å anvende vår solide kompetanse og erfaring på bygging av helse- og sykehusbygg, når vi sammen skal realisere dette viktige prosjektet for regionen, sier konserndirektør for byggvirksomheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen.

I forprosjektrapporten er det lagt til grunn at byggingen starter allerede i mai 2020, med overlevering av bygget i april 2023 og prøvedrift fram til januar 2024.

Bygget skal romme de syv enhetene som i dag er i psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand, i tillegg til ungdomsklinikken i avdeling for barn og unges psykiske helse som i dag er lokalisert i Arendal. Det skal være en kapasitet på 80 senger i det nye bygget, og arealer til polikliniske tilbud.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen.

– Det er viktig for pasienter og ansatte ved Sørlandet sykehus at vi kommer i gang med bygging nå, sier adm. direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Katrine Lunke

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.127