23948sdkhjf

Nå kan enda flere få tilskudd fra kompensasjonsordningen

Bedrifter som hadde omsetningsfall på minst 30 prosent i mai kan nå søke om tilskudd gjennom kompensasjonsordningen. Egenandelen fjernes og sesongbedrifter kan få etterbetalt ekstra kompensasjon.

For to måneder siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet under navnet kompensasjonsordning.no.

– Nå åpner ordningen for søknader om tilskudd for mai, og samtidig gjør vi noen viktige endringer. Vi har tidligere redusert egenandelen til 5.000 kroner, nå fjerner vi den helt i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp i Stortinget. Det vil først og fremst bety en del for de små bedriftene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Endringen gjelder fra og med mai og til ordningen opphører i utgangen av august. Egenandel for mars og april blir ikke tilbakebetalt.

Justeres for sesongbedrifter

En annen viktig endring er at kompensasjonsordningen, som tidligere varslet, blir justert slik at den treffer sesongbedrifter bedre.

– Mange sesongbedrifter er hardt rammet av koronaviruset. De tjener penger i løpet av en ganske kort periode. Dette er penger som skal dekke kostnader for hele året, sier finansministeren.

Skattedirektør Hans Christian Holte beskriver ordningen for sesongbedrifter slik:

– I kompensasjonsordningen er sesongbedrifter definert som foretak som har omsetning på mer enn 50 prosent fra aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs. Også virksomheter som er umiddelbart tilknyttet sesongbaserte virksomheter er omfattet av dette, for eksempel restauranten i alpinbakken. Minst 80 prosent av omsetningen må være innenfor en sammenhengende seks måneders periode forrige år for at foretaket skal komme inn under ordningen, sier Holte.

Skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Skatteetaten

Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir tilpasset med en «sesongfaktor». Sesongfaktoren er omsetningen i samme måned i fjor som støttemåneden, dividert på omsetningen for hele fjoråret, multiplisert med 12.

Eksempel: Et foretak omsatte for 800.000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200.000. Sesongfaktoren blir da (200.000 / 800.000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongbedrifter kan selv velge om de vil benytte denne sesongmodellen når de søker, eller om de vil benytte samme beregningsmodell som andre foretak. Dersom de velger sesongmodellen, må den benyttes for alle månedene det søkes om tilskudd for. Det innebærer at støttebeløpet blir tilsvarende nedjustert for de månedene som faller utenfor sesong. Alle som velger å søke etter sesongmodellen, må sende inn ny søknad for mars og april for ny beregning. Har foretaket krav på mer tilskudd, vil det bli etterbetalt. Hvis foretaket har fått for mye tilskudd, kommer det automatisk krav om tilbakebetaling.

Frist 30. september

Så langt har det blitt utbetalt 2,4 milliarder kroner i tilskudd. Over 23.000 foretak har hittil fått tilskudd for mars mens nær 18.000 har fått tilskudd for april. Det vil være mulig å søke om kompensasjon for månedene mars-august helt frem til 30. september.

Skatteetaten, som har ansvaret med å forvalte kompensasjonsordningen, gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet, herunder innspill fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Også tips fra publikum er viktig.

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078